h

Niet ontruimen voor leegstand

13 oktober 2010

Niet ontruimen voor leegstand

Onze SP-wethouder in het vorig college heeft zich altijd uitgesproken tegen het kraakverbod. Wij hopen dat het huidig college dit ook doet en het overbodige verbod niet handhaaft. Kraken is een stok achter de deur tegen leegstand, bijvoorbeeld door speculatie. De Zaanse krakers zijn echt onderdeel van hun wijk en vormen geen probleem. Integendeel, hun kraakpanden zijn een oplossing voor het gebrek aan betaalbare woningen. Ze vormen culturele werkplaatsen waar talent, creativiteit en gemeenschapszin de ruimte krijgen. Kraken moet mogen!

Dit was het antwoord van de Zaanse SP-fractie op de stelling in het Zaans Stadsblad:
‘Het kraakverbod dient streng te worden nageleefd’

U bent hier