h

SP Motie Kreekrijk

8 oktober 2010

SP Motie Kreekrijk

In de gemeenteraad van Zaanstad diende op donderdag 7 oktober de SP een motie in, waarin zij pleitte voor een onderzoek naar de werkelijke woningbehoefte voordat Kreekrijk wordt gebouwd.
De motie werd ondanks steun vanuit de oppositie niet aangenomen.

De motie

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op donderdag 7 oktober 2010,

Overwegende dat:

  · Er op dit moment geen duidelijkheid is over de werkelijke woningbehoefte van de inwoners van Zaanstad;

  · De intentie om deze woningbehoefte grondig te onderzoeken al enige jaren raadsbreed wordt gedeeld;

  · Kreekrijk met bijna 1.000 te realiseren woningen een groot bouwproject is, dat alleen al gezien zijn omvang grote invloed kan hebben op het woningbestand in Zaanstad als geheel;

  · We door de huidige economische omstandigheden steeds worden worden ingehaald door de zich continu veranderende realiteit;

  · We graag willen bouwen naar behoefte;

  · Er pas een goed besluit over Kreekrijk kan worden genomen als de behoefte duidelijk is;

Besluit:

  · Dat voorafgaand aan een besluit over Kreekrijk er eerst een onderzoek plaatsvindt naar de werkelijke woningbehoefte in Zaanstad.

  · Dat de raad bij de opzet van dat onderzoek wordt betrokken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP-fractie,

Patrick Zoomermeijer

U bent hier