h

Bouwen naar de werkelijke behoefte

17 november 2010

Bouwen naar de werkelijke behoefte

Het college van PvdA/VVD/ZOG/Groenlinks laat honderden dure koopwoningen bouwen en verkleint tegelijkertijd de sociale woningvoorraad. Het college laat zich daarbij teveel leiden door de wensen van projectontwikkelaars. Ze gaat uit van de hogere inkomens en de ‘creatieve klasse’ die zij aan willen trekken. De SP gaat liever uit van wat de mensen in de Zaanstreek willen. Wij pleiten voor een grondig onderzoek naar de woonbehoefte van de Zaankanters, waarbij de inwoners zich uit kunnen spreken over hun woonwensen en -mogelijkheden.

Dit was het antwoord van de Zaanse SP-fractie op de stelling in het Zaans Stadsblad:
‘De wachttijd voor een Zaanse huurwoning moet omlaag.’

U bent hier