h

Liever de grote prijs: klimaatneutraal in 2020

3 november 2010

Liever de grote prijs: klimaatneutraal in 2020

De SP is tevreden dat het college, tegen de wens van de VVD in, vasthoudt aan de doelstelling om Zaanstad klimaatneutraal te laten zijn in 2020. Als dat echt lukt, mogen we met recht trots zijn. Veel is al gedaan, veel is nog mogelijk. Meer inzetten op openbaar vervoer, goede doorstroming en de fiets. En áls de A8-A9 er dan komt (dat is geen gelopen race) dan goed ondertunneld en ingepast in het landschap. Daar mogen we niets op toegeven!

Dit was het antwoord van de Zaanse SP-fractie op de stelling in het Zaans Stadsblad:
‘Zaanstad verdient vanwege haar inzet milieuprijs de Groene Parel’

U bent hier