h

'Muur Karavaan' komt 9 november in Zaandam

7 november 2010

'Muur Karavaan' komt 9 november in Zaandam

8e Internationale Actieweek tegen de Apartheidsmuur

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) en het Burgerinitiatief 'Sloop de Muur' trekken van 9 t/m 17 november met een replica van de Israëlische Apartheidsmuur door Nederland. Het zal daarbij 20 plaatsen aandoen, waaronder Zaanstad. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een oproep van de Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign ‘Stop the Wall’ (Stop de Muur) voor de jaarlijkse ‘Internationale Actieweek tegen de Apartheidsmuur’, die nu voor de 8e keer plaatsvindt.
Op dinsdag 9 november vanaf 10.30 uur staat de Karavaan op de Gedemte Gracht in Zaandam.

De Karavaan wordt ontvangen door de plaatselijke vertegenwoordiger van de actiegroep Stop de Bezetting. Vanuit de Karavaan zal informatie worden verstrekt aan het publiek over de rampzalige gevolgen van de Muur op de Palestijnse bevolking. Tevens zullen handtekeningen worden verzameld in het kader van het Burgerinitiatief ‘Sloop de Muur’, die deze aan de Tweede Kamer wil aanbieden. Bij voldoende handtekeningen is de Kamer verplicht om dit in behandeling te nemen.

Achtergrondinformatie

Op 9 juli 2004 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de Muur in strijd is met het internationaal recht, evenals de nederzettingen. Verder stelde het dat “alle naties verplicht zijn de illegale situatie die door de bouw van de muur is ontstaan niet te erkennen en geen hulp of assistentie te verlenen die deze situatie in stand houdt…”

De Apartheidsmuur heeft de Palestijnse maatschappij grotendeels kapot gemaakt. Grond en huizen worden onteigend of verwoest, toegang tot akkers, scholen en ziekenhuizen zwaar belemmerd en vreedzame demonstraties daartegen worden hardhandig onderdrukt, in sommige gevallen met dodelijke afloop. Talrijke (mensenrechten)activisten zijn gearresteerd en gemarteld, zoals o.a. Abdallah Abu Rahmah en voor hem ‘Stop de Wall’ coördinator Jamal Juma’a (om maar een paar te benoemen).

De Israëlische Apartheidsmuur en expansiepolitiek schendt talloze VN Resoluties alsmede de Vierde Geneefse Conventie (artikel 49) die het een bezettingsmacht verbiedt om de eigen bevolking te vestigen in bezet gebied of de natuurlijke hulpbronnen van bezet gebied toe te eigenen voor eigen profijt

Noch de aangewezen internationale instellingen (o.a. de EU en VN), noch individuele lidstaten, waaronder ook Nederland, hebben zich bereid getoond om aan de uitspraak gehoor te geven door enige druk op Israël uit te oefenen, ondanks hun wettelijke plicht om toe te zien op de naleving van het internationaal recht.

Artikel 90 van de Nederlandse grondwet stelt dat de regering de ‘ontwikkeling van de internationale rechtsorde’ dient te bevorderen.

De maat is vol! Het is nu aan de burgers om zelf initiatief te nemen en sancties tegen Israël te eisen, totdat het handelt conform het Internationaal Recht en de Palestijnse rechten erkent! Stop de rechteloosheid!

U bent hier