h

Ondersteun inwoners met een laag inkomen met belastingaangifte

30 november 2010

Ondersteun inwoners met een laag inkomen met belastingaangifte

Donderdag 25 november werd een zogenaamd agenda-initiatief van de SP beproken. Steunfractielid Roland van Braam voerde voor de SP het woord en is later ook nog geïnterviewd door Zaanradio. Tijdens het Zaanstad Beraad wilden we de mening peilen van de wethouder en de andere partijen in de raad over ons voorstel tot belastingadvies aan minima. Veel minima lopen namelijk door het woud van regels en loketten, of door onbekendheid, vaak allerlei toeslagen mis waar ze wel recht op hebben.

Bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag... en nog vele meer. Vaak komen minima er pas achter dat zij recht hebben op bepaalde toeslagen, als ze zich melden bij de schuldhulpverlening. De SP wil dat er belastingadviseurs op vaste tijden (dagdelen) in de wijken komen zitten, waar je zonder afspraak en zonder kosten hulp kunt vragen. Dat mogen ook vrijwilligers zijn, mits goedgeschoold en met een goed oog voor waar mensen recht op hebben.

Helaas was VVD-wethouder Barbara Visser faliekant tegen, evenals de minder sociale partijen in de raad, zoals Aart Molenaar's DZ, het CDA en uiteraard de VVD. De wethouder maakte zelfs de opmerking dat als mensen allemaal aanspraak zouden maken op waar ze recht op hebben, we dan geld te kort komen. Oftewel, een recht is maar een recht tot waar de wethouder anders beslist. En nota bene deze wethouder pleitte voor preventie in verband met het ontwikkelen van schulden en stelde zelf vast dat veel mensen die in een schuldsaneringstraject terecht komen toeslagen mis zijn gelopen. Waarom dan niet mensen op hun rechten in deze wijzen?

Het agenda-initiatief van de SP

Veel mensen met schulden hebben problemen met de rijksbelastingdienst. Sommige van hen zitten in de schuldhulpverlening.
Uit de visie schuldhulpverlening is gebleken dat het aantal aanvragers toeneemt. En uit het onderzoeksprogramma 2009 Rekenkamer blijkt dat 7.366 huishoudens van een minimuminkomen moeten rondkomen.
Er heerst ook veel stille armoede onder de ouderen. Veel 65-plussers met alleen AOW en uitkeringsgerechtigden weten niet hoe ze een huur en/of zorgtoeslag moeten aanvragen.
Deze mensen begrijpen de belastingformulieren vaak niet goed, waardoor ze geen aangifte doen. Talloze huishoudens laten jaarlijks honderden en soms wel duizenden euro's liggen, omdat ze geen gebruik maken van hun recht op inkomensondersteuning.

Zeker nu de koopkracht daalt is het zorgwekkend dat in sommige gevallen meer dan de helft van de mensen hun geld in de vorm van bijvoorbeeld huursubsidie niet komt ophalen. Zeker minima kunnen niet rondkomen als ze geen gebruik maken van alle mogelijke inkomens- ondersteuning. Maar velen kennen het bestaan ervan niet eens. Dat komt ze op boetes te staan ( die te voorkomen waren ) of ze ontvangen geen toeslagen waar ze recht op hebben. Door mensen met een laag inkomen te ondersteunen met het invullen van hun belastingformulier kan je voorkomen dat ze nog meer schulden opbouwen. Dat helpt ook de werkdruk voor de schuldhulpverlening verminderen.

Inmiddels is gebleken dat de gemeente Delft hulp biedt aan hun inwoners met een laag inkomen bij de belastingaangifte. En dit is een groot succes.
Wij stellen daarom voor in het Zaanstad Beraad het volgende te bespreken.

    Is de gemeente Zaanstad bereid om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen met het invullen van hun belastingaangifte en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag?

    Is de gemeente bereid om ondersteuning te bieden aan mensen met een laag inkomen voor drie ochtenden in week, voor een periode van januari t/m eind april met een proefperiode van 2 jaar?

    Wil de gemeente Zaanstad deze ondersteuning bijvoorbeeld onderbrengen bij een WMO loket en wil de gemeente hier ook bekendheid aan geven zodat inwoners op de hoogte zijn van deze ondersteuning?

    Bij deze ondersteuning ook gebruik maken van gekwalificeerde vrijwilligers, zodat de kosten beperkt kunnen blijven. Kan het college aangeven wat die financiële consequenties zullen zijn van het aanbieden van deze ondersteuning?

Onze fractie stelt voor dat degenen met een inkomen lager dan 110% van het minimum zich kunnen melden bij de ondersteuner.

Afhankelijk van het verloop van de discussie kan deze bespreking leiden tot een voorstel voor een Raadsbesluit om dit initiatief aan de orde te stellen.

Namens de SP fractie
Roland van Braam

U bent hier