h

Waarom de SP tegen de begroting stemde

15 november 2010

Waarom de SP tegen de begroting stemde

Het is nu de tijd om op te staan tegen dit knetterrechtse kabinet, zeker nu het allerlei bezuinigingen bedenkt die de gemeente mag uitvoeren. Zeker zogenaamd linkse partijen als PvdA en GroenLinks, die terecht in de Tweede Kamer te hoop lopen tegen de regering, zouden niet kritiekloos slecht Haags beleid moeten uitvoeren. Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid zou mooi zijn, en als dat misschien voor hen als bestuurders- partijen een stap te ver is, laat ze dan samen met andere colleges in andere steden optrekken en via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hun onvrede uiten.

“Better to break the law than the poor”

Dat is dus precies wat het college níet doet in deze begroting. Van de VVD en het ZOG mag je misschien niet anders verwachten, maar het meegaan van medecollegepartijen PvdA en GroenLinks is pijnlijk. Zij gaan akkoord met een versnelde verdere afbouw van de sociale woningvoorraad door de 30/70-regel (minimaal 30% sociale woningen in een nieuwbouwwijk) in de begroting te laten vallen.

In de begroting worden verder honderd banen bij de gemeente geschrapt, waarbij gedwongen ontslagen uitdrukkelijk niet worden uitgesloten. Daar kan de SP niet mee akkoord gaan. Tegelijkertijd wordt er in de begroting zwaar ingezet op het terugdringen van de kosten van inhuur van derden. Daar is de SP voorstander van. Maar in de begroting en het debat over de begroting werd niet duidelijk hoe het college dit denkt te bereiken.

De gemeente verder uitgekleed

Op de constatering van de SP dat het ambtenarenkorps nu al relatief klein is, en dat dat mede heeft geleid tot de enorme kosten voor inhuur van tijdelijke – vaak duurbetaalde - krachten, gaf het college geen antwoord. In plaats daarvan wil men wéér meer gemeentelijke diensten uitbesteden. Dat leidt tot een daling op de post personeelskosten, maar dat moet elders op de begroting toch gewoon worden betaald.

Uiteindelijk leidden deze plannen uit de begroting tot het schrappen van gemeentelijke taken. Dat geeft het college ook zelf toe. Er zijn straks gewoon de mensen niet meer om alle diensten van de gemeente te blijven leveren. Over welke diensten zullen sneuvelen wilde het college zich niet uitspreken, maar dát er diensten gaan sneuvelen betwist niemand. Daarom stelde de SP voor om eerst een zogenaamde kerntakendiscussie te voeren over wat een gemeente en haar rol is en wat een gemeente kan betekenen voor de Zaankanters. Maar dat wilde het college niet, want dan wordt duidelijk welke diensten het af wil breken en kan het op tegenstand rekenen zoals de afgelopen weken tegen de geplande sluiting van De Kade.

SP neemt haar verantwoording

In het kort: het college gaat verder door met het neoliberale mantra van een kleine overheid en ‘ieder voor zich’, zonder enige garantie op het behalen van de geplande besparing op inhuur. Luchtkastelen bouwen ten koste van de inwoners van Zaanstad. Daar konden we het natuurlijk niet mee eens zijn, dus stemden we tegen deze begroting. Niet omdat we altijd tegen zijn. Maar omdat in deze begroting de wissel wordt omgezet naar een killer en minder prettig Zaanstad zonder dat het college daar de discussie daarover aan wil gaan.

Dat laatste bleek wel uit de houding van het college in debat, waar men op werkelijk geen enkel punt toe wilde geven. De hele oppositie dacht constructief mee maar bij de lijst van amendementen en moties was het antwoord van het college telkens een resoluut “afgeraden”. Gelukkig dat op een paar kleine puntjes de raad anders heeft beslist. De begroting zelf bleef intact, zeker toen de tegenbegroting van D66 werd afgewezen. De begroting bleef daarmee voor de SP onacceptabel. Daar kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor dragen.

U bent hier