h

Zijn raadsleden zakkenvullers?

4 november 2010

Zijn raadsleden zakkenvullers?

Afgelopen dinsdag hielden de SP en GroenLinks op het Zaans Beraad over de begroting een pleidooi om 10% in te leveren op de raadsvergoeding voor raadsleden en op de fractievergoeding. Dat geld, gestort in de algemene middelen, zou de bijdrage van de raad kunnen zijn aan de bezuinigingen. Hier stond verrassend genoeg de neoliberale D66-fractie positief tegenover.

Door Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

Fel tégen waren vooral Aart Molenaar's DZ, collegepartij ZOG en de 'iedereen voor zich en God voor ons allen'-VVD. Met passie verdedigde de VVD bijvoorbeeld dat ze als raadsleden heel hard werken en dat de raadsvergoeding daar een welverdiende beloning voor is.

Hypocriet

Ik kon het niet laten daarop te reageren dat het me tegenstond dat de VVD in eerdere recente debatten nooit, en dan echt nooit, dezelfde passie toonde voor duizenden Zaankanters die op één of andere manier met bezuinigingen of hogere lasten worden geconfronteerd.
Alsof de honderd werknemers bij de gemeente (en het ambtenarenkorps van Zaanstad is al bijzonder klein voor een gemeente met 145.000 inwoners) die door de voorgestelde bezuinigingen hun baan dreigen te verliezen niet ook hard werken en recht hebben op een degelijk inkomen.

Natuurlijk werken alle raadsleden ongetwijfeld hard, maar met meer dan een minimumloon voor een halve werkweek hoeven ze zich nu ook niet meteen te beklagen.

De SP is nog steeds van mening dat de bezuinigingen die door het College in de begroting worden voorgesteld de zwaarste lasten níet bij de sterkste schouders neerleggen. En dat de omvang en noodzaak van alle bezuinigingen nog niet helemaal duidelijk is. Maar áls er dan moet worden bezuinigd, laat de raad dan solidair zijn, en haar steentje bijdragen!
Het zou van grote hypocrisie getuigen als overal en iedereen de buikriem moet aanhalen, maar de raad dat zelf niet doet. Wel inleveren als raad laat de raadsleden voelen wat de gewone Zaankanters ook voelen. Dat draagt bij aan de mate waarin wij de noden van onze kiezers goed kunnen vertegenwoordigen. Het zou een eerste stap zijn in het herstellen van het vertrouwen in de lokale politiek.

In het raadsdebat over de begroting volgende week komt deze discussie gegarandeerd terug.

Altijd solidair

Overigens is de SP altijd al solidair met haar kiezers: om zichzelf niet te verrijken en de financiële gevolgen van Zaans of Haags beleid in de praktijk ook zelf te ervaren, staan álle SP-volksvertegenwoordigers minstens de helft van hun vergoeding af aan de landelijke partij. Daar kan de SP weer goede dingen van doen, zoals acties voeren tegen... bezuinigingen! De Zaanse SP-raadsleden dragen zelfs driekwart van hun raadsvergoeding af. In die zin zien wij ons dan ook niet als onderdeel van de gevestigde orde, 'de politiek', maar willen wij de stem in de raad zijn namens de meerderheid van de gewone mensen. Doet u mee met ons?

U bent hier