h

Niet iedereen in een koophuis komt om in het geld

1 december 2010

Niet iedereen in een koophuis komt om in het geld

Ondersteuning door de gemeente is mogelijk, juist bij huiseigenaren met een krappe beurs. Twee weken terug is in de raad een voorstel van de SP aangenomen om voorlopig geen leges in rekening te brengen bij vergunningsaanvragen voor funderingsherstel. Verder kan het college aandacht vragen in Den Haag voor funderingsherstel. In het vorige college pleitte onze SP-wethouder Piet Keijzer samen met de Tweede Kamerfractie van de SP voor landelijk beleid op funderingsherstel. Zachte bodems zijn er immers niet alleen in Zaanstad.

Dit was het antwoord van de Zaanse SP-fractie op de stelling in het Zaans Stadsblad:
‘Funderingsonderzoek is een zaak voor de huiseigenaar’

U bent hier