h

Tijd voor een hete herfst!

24 december 2010

Tijd voor een hete herfst!

Met het knetterrechtse kabinet in Den Haag en met de geest van de neoliberale VVD en het volgzame PvdA in het Zaanse college staan de seinen voor de gewone mensen helaas op rood. Kabinet en college hebben met hun begrotingen de lasten van de crisis neergelegd bij de mensen die de crisis niet hebben veroorzaakt. De SP stemde tegen deze begrotingen. En de SP steunt mensen in verzet: postbodes, mensen in sociale werkplaatsen (Baanstede), culturele instellingen, studenten... Doet u mee?

Dit was het antwoord van de Zaanse SP-fractie op de stelling in het Zaans Stadsblad:
‘Hoe kijkt uw partij terug op 2010?’

U bent hier