h

Klimaatneutraal? Het kan!

2 maart 2011

Klimaatneutraal? Het kan!

In 2020 moet de opgewekte energie even groot zijn als het Zaanse energiegebruik. Dus energiegebruik verlagen en het opwekken van duurzame energie stimuleren. Energieleveranciers moeten volgens de SP alle vormen van niet-duurzame energie (kolencentrales, bruinkoolmijnen en kerncentrales) afbouwen en daarvoor in de plaats duurzame energie (bijvoorbeeld zon, wind, water, aarde en vergisting) produceren. De gemeente zou daarom alleen schone energie moeten inkopen. Het uiteindelijke streven is een eigen gemeentelijk energiebedrijf.

Dit was het antwoord van de Zaanse SP-fractie op de stelling in het Zaans Stadsblad:
'Doelstelling Zaanstad klimaatneutraal in 2020 is haalbaar'.

U bent hier