h

Agnes Jongerius, je wordt bedankt!

2 mei 2011

Agnes Jongerius, je wordt bedankt!

Ontevreden over het doorgaande gepolder van de vakbondstop terwijl deze tijd om verzet vraagt, hebben kaderleden uit diverse sectoren het vertrouwen in Agnes Jongerius en de rest van het FNV-bestuur opgezegd. Deze gevoelens over het gebrek aan strijdbaarheid bij de vakbondstop heeft de SP in de Zaanstreek bij diverse Zaanse vakbondsleden herkend. Hieronder het persbericht van de kaderleden uit heel Nederland.

Persbericht: Liever geen bestuur dan een slecht bestuur

Kaderleden van 7 grote kadergroepen binnen FNV Bondgenoten, waaronder de leden van DSM, Shell, Unilever en de bedrijfsgroepen Industrie, vervoer/ Havens zeggen het vertrouwen op in het bestuur van de vakcentrale FNV.

Afgelopen dinsdag 26 april hebben vertegenwoordigers van 7 kadergroepen een bijeenkomst gehad met het bestuur van de vakcentrale. Dit gesprek had als uitgangspunt het onder de aandacht brengen van de onvrede die heerst bij een grote groep leden bij o.a. FNV Bondgenoten, maar ook bij de AbvaKabo en FNV Bouw. Het gesprek vond plaats in het NH hotel in Utrecht. Kaderleden van FNV Bondgenoten wilden ideeën en standpunten uit te wisselen met het bestuur van de vakcentrale.

1,4 miljoen leden

Dit gesprek was een vervolg op twee eerdere gesprekken en een brief gericht aan de FNV Federatieraad, waarin het AOW-pensioendossier werd geëvalueerd. Tijdens dit gesprek zijn diverse onderdelen m.b.t. het handelen van de vakcentrale aan bod gekomen. Zo heeft het Federatiebestuur benadrukt geen 1.4 miljoen leden te hebben maar 19 voorzitters van de aangesloten bonden. Dat impliceert volgens ons dat zij geen boodschap zegt te hebben aan de mening van de gewone vakbondsleden.

Communicatie

Het federatiebestuur is voorgehouden dat zij directer zouden moeten communiceren met de achterban. Het Federatiebestuur van de FNV zegt daar wel gevoelig voor te zijn, maar komt niet met concrete ideeën hoe dit in te vullen. Zij laat het aan de leden, de 19 voorzitters van de aangesloten bonden, over hoe dit in te vullen. Zelf initiatief nemen tot directe communicatie en overleg door het federatiebestuur, wordt door de gewone leden verwacht. Immers de federatie overlegt met de werkgevers en de overheid over het AOW en pensioen dossier Het bestuur kan naar de leden niet het gevoel overbrengen dat het AOW- pensioen veilig is bij FNV Vakcentrale.

AOW- pensioendossier

Na een technische discussie kon het bestuur beamen dat de pensioenperikelen nu al minder groot zijn dan twee jaar geleden. Hierdoor is paniekvoetbal met pensioenen overbodig geworden. Ze kan niet aangeven hoe dit vorm te geven. Sterker: de ombouw van het huidige pensioenstelsel gaat onverdroten voort, waar eigenlijk de onderhandelaars van de Vakcentrale zou moeten stoppen met praten! Strengere regels voor pensioenfondsen zijn niet nodig. De kaderleden hebben het gevoel dat dit bestuur liever een slecht akkoord heeft, dan geen akkoord! De kaderleden geven aan dat de moeizame discussie van het AOW- pensioen dossier geen incident is maar een structureel probleem dat ook bij andere discussiepunten zoals bij de Wajong, het ontslagrecht, het zorgstelsel speelt. Werkgevers en overheid hebben hun eigen agenda van systematisch afbreken van de verzorgingsstaat. De eigen agenda van de FNV lijkt steeds maar weer een stapje toegeven. Dat de pensioendiscussie steeds meer een generatieconflict dreigt te worden onderkend het Federatiebestuur ook, maar geeft niet aan wat ze daaraan denkt te doen. Sterker nog met “het grote zwijgen” lijkt het Federatiebestuur daar eerder (mede) voeding aan te geven, een oud gezegde luidt: “Wie zwijgt, stemt toe”!.

Onvoldoende

In een eerdere evaluatie zijn grote fouten in het AOW-traject geconstateerd door de kaderleden. Het rapportcijfer voor het bestuur van de vakcentrale is een dikke onvoldoende. Dit afbraakbeleid zal niet leiden tot ledenwinst maar tot ledenverlies en het afbrokkelen van de aangesloten bonden. Tevens constateren de kaderleden dat de leiding van de FNV Vakcentrale voeling met de achterban verloren heeft, en dat haar boegbeeld veel mensen niet meer aanpreekt.

Agnes bedankt

De kaderleden hebben een advies voor de top van de vakcentrale: Bestuur bedankt! Een groot deel van de FNV wil verder maar wél onder een nieuwe leiding. Het Federatiebestuur heeft op voorgelegde vraag om te vertrekken negatief gereageerd en blijft daardoor volharden in het negeren van leden en meegaan in het afbreken van onze voorzieningen. Wij zijn liever 4 bestuurders kwijt dan 40.000 leden!

U bent hier