h

Kabinet Rutte zet sociale afbraak door

5 juni 2011

Kabinet Rutte zet sociale afbraak door

FNV–vecht voor je recht is een partij-onafhankelijke groep van strijdbare FNV-(kader)leden die zich verzetten tegen de FNV-top. Agnes Jongerius en co. willen ondanks de wens van de gewone leden de strijd niet aan gaan met dit crisiskabinet over het behoud van onze AOW. Wij dragen FNV–vecht voor je recht een warm hart toe en publiceren daarom sommige van hun analyses en oproepen.

FNV-vecht voor je recht Nieuwsbrief 78

Als je het nieuws van de laatste dagen volgt dan is de sociale afbraak en het verzet daar tegen aan de orde van de dag. Alleen moet je vast stellen dat iedereen zich verzet tegen het stukje beleid wat hem of haar treft en dat de verbinding op dit moment nog niet gemaakt wordt. Terwijl de achtergrond van deze sociale afbraak voor een ieder gelijk is. Het regeerakkoord waarin is afgesproken dat de rekening voor de crisis bij de gewone mensen wordt neergelegd en waarin ook staat dat we de rijken buiten schot laten. Een rekening van 18 miljard moet door de gewone mensen worden opgehoest terwijl dit ook kan door een heffing van 3% op de 8% grootste vermogens in dit land en dan hebben we het echt over vermogens van meer dan 1 miljoen per stuk. Daardoor staan we nu aan de vooravond van de afbraak van vele zaken die het hart van ons sociale systeem raken.
Het wordt echt de hoogste tijd om alle groepen te verbinden om terug te vechten tegen deze regering die zonder enige terughoudendheid de neoliberale agenda van de EU uit voert. Die krampachtig probeert het economisch systeem te redden door haar eigen bevolking af te knijpen op het gebied van onderwijs, cultuur, werkgelegenheid van ambtenaren, openbaar vervoer, brandweer, enzovoort. Net zoals dat in alle landen van de EU aan de orde van de dag is. Het zijn niet de gewone Grieken, Ieren, Portugezen, Spanjaarden die de crisis hebben veroorzaakt net zo min als dat wij dat gedaan hebben.
Het zijn de CEO’s van de banken, de speculanten en alle andere graaiers die in hun hebzucht het systeem aan de rand van de afgrond hebben gebracht en die met ons belastinggeld moesten worden gered. Leg de rekening dan ook bij hen neer en niet bij ons.

Verzet is aan de orde van de dag

Donderdag protesteerden de militairen tegen het dreigende verlies van hun baan. Wat je ook van het leger vindt, als je wil inkrimpen kan dat ook zonder gedwongen ontslagen en met een goede vrijwillige vertrekregeling. Woensdag was het de beurt aan de WSW, stel je voor je voegt de Wajong, de Bijstandswet en de sociale werkvoorziening samen en dat moet een kleine 2 miljard euro aan bezuinigingen opleveren. Elementen van deze wet zijn grote bezuinigingen op de uitkeringen van vooral jonggehandicapten, het schrappen van bijna 70.000 arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening en tot wel 9 jaar werken onder het minimumloon. En dan nog als regering blijven roepen dat er werk genoeg is voor iedereen. De krapte op de arbeidsmarkt zal het wel oplossen hoor je ze dan zeggen, ze geloven echt in hun eigen sprookjes.

Volgende week wordt er echt vuurwerk afgestoken

Op 7, 8 en 9 juni staakt achtereenvolgens het openbaar vervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam tegen de voorgenomen marktwerking en de bezuinigingen op het openbaar vervoer die opgeteld meer dan 2000 banen gaan kosten en waardoor 40% van de lijnen moeten worden gestopt. Hoezo, milieu en goede alternatieven bieden voor de auto en wat moeten al die mensen zonder eigen vervoer nu. Als je nog niet overtuigd bent dat we onmiddellijk moeten stoppen met marktwerking en privatisering. 11.000 postbodes gaan hun baan verliezen omdat marktwerking het allemaal goedkoper zou maken. Het is helemaal niet goedkoper geworden maar de werknemers betalen wel het gelag. De Viva zorggroep in Haarlem wil de salarissen met 30% korten want om werk binnen te halen moest men wel laag inschrijven en of de werknemers daar nu even voor willen opdraaien.

8 juni VNG congres over het bestuursakkoord

In dit bestuursakkoord wordt de overdracht van taken naar de lagere overheden geregeld, alleen het daarbij behorende budget komt maar gedeeltelijke mee. We moeten bezuinigen, dat snappen die gemeentes toch wel. Als de gemeentes nu gewoon de sociale werkvoorziening slopen dan heeft de regering daar tenminste geen schuld aan.
Dat is toch logisch. Het is opvallend dat er in veel gemeentes ook VVD en CDA wethouders zich uitspreken tegen dit bestuursakkoord en openlijk de uitwerking als asociaal bestempelen. Als het bestuursakkoord wordt weggestemd op het VNG congres, dan ligt ook hier het strijdperk weer helemaal open.

Kamp gaat onverdroten door, AOW naar 66 en pensioenopbouw omlaag

Eind april stuurde minister Kamp zijn wetsvoorstel om de AOW leeftijd te verhogen naar 66 jaar zonder de indexatie te verbeteren en om de opbouw van pensioen in 40 jaar met 12.5% te beperken naar de Tweede Kamer. Daags erna stond het bericht in de media dat hij de FNV tijd zou gunnen om intern eruit te komen. Blijkbaar heeft de FNV leiding Kamp op zijn woord geloofd en dat moet je nooit doen met een werkgever of een politicus.
Afgelopen vrijdag 27 mei is er een brief naar de Tweede Kamer gegaan met de vraag of de Tweede Kamer dit wetsontwerp in behandeling wil nemen en wel zodanig dat de minister uiterlijk op 14 juni de schriftelijke vragen beantwoord kan hebben. Dan is behandeling en stemming over dit wetsontwerp mogelijk voor eind juni ofwel voor het zomer reces zoals letterlijk in de brief staat. Kort en goed betekent dit dat de FNV nog steeds intern verdeeld is over het beste model voor de pensioentoekomst en dat tegelijkertijd de lage inkomens en de werknemers in de zware beroepen in de kou gezet worden. Het voorstel van Kamp komt afhankelijk van je inkomens positie neer op 2½ tot 3 jaar langer doorwerken om op hetzelfde pensioenniveau uit te komen. Dit opgeteld bij de gemiddeld 2½ jaar die wij langer moeten doorwerken als gevolg van het Museumplein akkoord uit 2004 maakt in het totaal minstens 5 jaar. Er is geen land in Europa waarin dit tempo de pensioenleeftijd wordt afgebroken.

Wake up call nu meer nodig dan ooit

Binnen de ABVAKABO FNV circuleert het voornemen om op of rond Prinsjesdag een protest te organiseren en men zou hiervoor steun gaan zoeken binnen de FNV. Als je het voornemen van Kamp ziet dan is dit als te laat en moet nog voor eind juni breed gemobiliseerd worden. 21 juni is er een EVV protest in Luxemburg tegen het bezuinigingsbeleid in Europa en het competitiviteitspact ( zie nieuwsbrief 74), wellicht is het een goed idee om in Nederland op die dag op te trekken naar de Tweede Kamer onder het motto genoeg is genoeg, tot hier en niet verder en geen sociale afbraak op welk terrein dan ook.
Alleen als de FNV daadwerkelijk leiding gaat geven aan de mobilisatie tegen dit afbraakkabinet en op alle terreinen, onderwijs, zorg, veiligheid, defensie, huurbeleid, cultuur, sociale werkvoorziening, koopkracht ambtenaren etc., etc., en tegen de afbraak van onze AOW en pensioenen, dan is er een kans dat we dit beleid kunnen keren. Wij roepen iedereen op ons te steunen in deze strijd en druk te zetten op de FNV leiding om samen op te trekken tegen dit kabinet en de afbraak te stoppen.

Stop het afbraak kabinet en laat de rijken de crisis betalen.

Lees eerdere nieuwsbrieven en ander nieuws over de dreigende afbraak van de AOW en de vakbondsstrijd door radicale FNV-leden daartegen op:
www.fnvvechtvoorjerecht.nl

U bent hier