h

Pokerpensi​oen onnodig en ongewenst

7 juli 2011

Pokerpensi​oen onnodig en ongewenst

FNV–vecht voor je recht een is partij-onafhankelijke groep van strijdbare FNV-(kader)leden die zich verzetten tegen de FNV-top. Agnes Jongerius en co. willen ondanks de wens van de gewone leden de strijd niet aan gaan met dit crisiskabinet over het behoud van onze AOW. Wij dragen FNV–vecht voor je recht een warm hart toe en publiceren daarom sommige van hun analyses en oproepen.

De FNV-leiding is al lang vergeten dat men in het referendum over het sociaal akkoord 2008 een demagogische oproep deed om vooral voor te stemmen. Want dan bleef de AOW op 65 jaar. Immers, er waren genoeg alternatieven om de beoogde 4.2 miljard te besparen en dat ging de FNV wel even regelen. Nee, stemmen zou het toenmalige kabinet Balkenende een vrijbrief geven en zou leiden tot verdieping van de crisis. Wij hebben destijds al uitgelegd welk een onzin dit was en de tijd heeft dit alleen maar verder onderstreept. Maar dat er alternatieven zijn is zeker. Het CPB heeft nog maar eens uitgerekend dat het groeiend aantal AOW-ers gelijke tred houdt met de hogere inkomstenbelasting over de aanvullende pensioenen.

Steeds meer mensen hebben een aanvullend pensioen en steeds meer hebben een hoger aanvullend pensioen en daar wordt inkomstenbelasting over geheven. Er is geen probleem met de financiering van de vergrijzing, al pro­beert iedereen ons dat wel te doen geloven. Er is wel een ander probleem en dat is de financiering van de bankencrisis. Daarom moet nu de AOW-leeftijd omhoog en het fiscale kader voor de pensioenen moet worden versoberd. Het heeft ook niets met de schokbestendigheid van pensioenfondsen te maken. Medio 2008, vlak voor de bankencrisis, was het totale pensioenvermogen 830 miljard, op dit moment is dat meer dan 850 miljard. De pensioenfondsen hebben zonder overheidssteun de bankencrisis doorstaan en dat kunnen de banken niet zeggen. Maar waarom moeten de gewone mensen bloeden voor een crisis die zij niet veroorzaakt hebben? Laat hen die de crisis hebben veroorzaakt en er het meest van geprofiteerd hebben maar betalen. Het aantal miljonairs is in 2010 met 10% gestegen.

Dit is nieuwsbrief nummer 80 van FNV–vecht voor je recht. Lees de rest van deze nieuwsbrief en eerdere nieuwsbrieven en ander nieuws over de afbraak van de AOW en de vakbondsstrijd door radicale FNV-leden daartegen op www.fnvvechtvoorjerecht.nl.

U bent hier