h

20 november wake bajesboten

14 november 2011

20 november wake bajesboten

De laatste tijd heeft, in de debatten in de Tweede Kamer over vreemdelingenzaken, een meerderheid van kamerleden te kennen gegeven dat er in de vreemdelingenwet regels staan die niet deugen en versoepeld moeten worden. Dat geldt niet alleen voor het beleid t.a.v. jongeren maar ook voor het uitzettings- en opsluitingsbeleid.

Amnesty International heeft al eerder verklaard dat dit beleid in strijd is met de mensenrechten en tegen de Europese richtlijnen.

Op zondag 20 november is er weer een wake, dit keer verzorgd door de Zaanstad Ecclesia. Maak gebruik van de gelegenheid om solidair met gevangen vreemdelingen én kamerleden te zijn.

De bajesboten liggen in de Achtersluispolder, Rijshoutweg 14, aanvang is 14.00 uur.

U bent hier