h

Verzet tegen afbraakbeleid

21 december 2011

Verzet tegen afbraakbeleid

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Hoe kijkt uw partij terug op 2011?"

Onze reactie hierop:

Het college van PvdA/VVD/ZOG/GroenLinks heeft de Haagse bezuinigingen één op één doorgezet naar de Zaanse bevolking. Op bijvoorbeeld Baanstede, de bijstand en de langdurigheidstoeslag. Daarmee wordt de rekening voor de crisis neergelegd bij de mensen die de crisis niet hebben veroorzaakt. De SP heeft met acties en het voorstel voor een sociaal investeringsfonds geprobeerd een deel van de bezuinigingen te repareren, maar de rechtse partijen wilden hier niets van weten.

U bent hier