h

Het lokale lid centraal met Henny Thieme

5 februari 2012

Het lokale lid centraal met Henny Thieme

Theo Min en Hans Mandjes zetten iedere maand een lid van SP Wormerland in de schijnwerpers. De start van hun interviews is bij een sterke vrouw vol met idealen, namelijk Henny Thieme.

Als Rotterdamse van geboorte, is zij in 1968, in Wormer, komen wonen. Zij ging namelijk voor de klas staan, in de Cor Bruynschool, in Wormerveer en kwam op een prettige eerste keer in contact met Zaankanters.
Zaankanters zijn direct, open en geven snel hun mening, vindt zij, en wie zal het met haar oneens zijn? In 1975 werd er bij Henny reuma geconstateerd en moest zij afhaken.
Wie zou denken dat zij bij de pakken neer zou gaan zitten, vergeet het maar. In Zaandijk ging zij, samen met Jo Vens, in 1977, de culturele stichting Het Saen oprichten. Een stichting die volop bruist en in de Zaandijker kerk vele uitingen van kunstzin en culturele ontmoetingen mogelijk maakt. Henny is al die jaren secretaris gebleven.
Met de SP kwam zij in contact via de Ouderenkrant die bij haar werd bezorgd. Alhoewel zij uit een politiek nest komt met gedeelde waarden als respekt, tolerantie en gelijkwaardigheid, was zij nog niet eerder lid van een politieke partij. Het rood van de SP pastte zo goed bij haar dat zij zich direct opgaf als lid.
Echter, alleen maar lid, daar moet je bij Henny niet mee aankomen, zij kwam ook onze bestuursvergaderingen bezoeken en gaf daar haar eigen (zinnige) mening. Een mening die er toe doet want haar opmerkingen krijgen vaak vervolg in een aktie of een vraag aan het college van B&W.
Haar favoriete onderwerpen zijn het Openbaar Vervoer en het behoud van de natuur, in Wormerland. Twee keer in de week gaat zij met de bus, van ESB, naar Purmerend. Zij ervaart de bussen, vanwege de kwaliteit en comfort, als een verbetering.
Een zaak die haar (nogal) dwars zit is de afwezigheid van een zebrapad, over de Koetserstraat naar de nieuwe DEKA markt. Er zijn al zoveel verzoeken gegaan naar het college van B&W, met name naar wethouder Hendriks, dat zij zich afvraagt wat de beweegredenen zijn om ouderen, die vanuit de aanliggende wijken, hun boodschappen doen bij de DEKA markt, hun veiligheid,
in het verkeer, niet te geven. Een petitie wil zij graag gaan aanbieden maar het moet toch mogelijk zijn om gewoon naar ouderen te luisteren?

Met dank aan Henny!

Theo Min en Hans Mandjes

U bent hier