h

Wormerland

8 april 2022

Een toekomstdroom, een vergezicht, een luchtballonnetje

Foto: SP / Anna de Groot

In Wormerveer, gemeente Zaanstad, is men druk bezig voorbereidingen te treffen om een noodbrug over de Zaan te gaan bouwen. De noodbrug is nodig omdat de Zaanbrug vervangen wordt door een nieuw exemplaar. Het idee om de Zaanbrug te vervangen is er al vele jaren. Tenminste vanaf 2009. Bij mijn aantreden als wethouder in Wormerland, in 2010, was het vervangen van de Zaanbrug ook al een hot item.

Lees verder
21 mei 2021

Henk Onderwater, onze rots in de branding, is overleden

Zijn naam is Henk Onderwater, maar hij kwam altijd bovendrijven. Dat was ook zijn eigen visie op zijn leven. Vandaag is hij overleden en hopelijk gaat zijn geest naar een plek waar hij weer samen kan zijn met zijn allerliefste, zijn Gré.

Lees verder
21 juni 2016

Sp over kadernota 2017

Voorzitter,

Wat gaat de tijd snel. Alweer mogen wij ons commentaar geven op de voorgaande periode en op de kadernota 2017. Wij gaan daarom terugkijken naar onze algemene beschouwingen op de begroting van dit jaar en vooruitblikken door middel van de kadernota.

Lees verder
2 mei 2016

En de Zaanbrug komt op zijn eigen plekkie

Wat vooraf ging: in het gedenkwaardige jaar 2010 kreeg de afdeling SP Wormerland de status van volwaardige afdeling. Een nieuw hoofdstuk voor Wormerland, we kregen op de partijraad tevens even fijntjes te horen, zo vrienden, en nu een mooie verkiezingsuitslag neer zetten! Een drukke tijd brak aan maar het lukte om met elan de strijd aan te gaan met de gevestigde partijen.

Lees verder
26 april 2016

SP wil onderste steen boven voor woningen Beschuittoren

Op 16 februari stond er een voorstel voor de herbouw van een replica van de Beschuittoren op de agenda van de gemeenteraad. De grond waar de herbouw zou moeten plaatsvinden bevindt zich op de Dorpstraat 125 t/m 135. Op deze grond stond vroeger een zestal arbeiderswoningen die al geruime tijd geleden gesloopt zijn. Het plan dat gepresenteerd werd op 16 februari omhelsde een plan voor de herbouw van een replica van de Beschuittoren en een gebouw in de vorm van een schuur die aan elkaar verbonden worden door een glazen passage. In deze schuur zullen Centrum Jong, de Provinciale Monumentenwacht Noord Holland en de Politie met een digitaal steunpunt een plaats krijgen., zo luidde het voorstel.

Lees verder
11 maart 2016

Over dwarsverbanden en dammen

Op 22 februari zorgden Willemien Koning van het CDA en Anna de Groot van de SP ervoor dat de boeren in Waterland meer vaarlandtoeslag konden krijgen via hun collectieven. Dit om de aanleg van (illegale) bruggen en dammen in de natuurgebieden van Waterland te voorkomen. Op 8 maart was er een kwestie in de gemeenteraad van Wormerland, één van de gemeenten waar door het collectief Water, Land en Dijken vaarlandtoeslag wordt uitgekeerd.

Lees verder
11 november 2015

SP over de begroting van Wormerland

We leven in bewogen tijden. De decentralisaties zetten door en vragen een enorme inspanning van zowel de raad als het gemeentebestuur om alles in goede banen te leiden. Dat dit niet altijd loopt zoals het hoort te lopen, daar zijn we regelmatig getuige van. Gelukkig zitten we als gemeente voor wat betreft de financiën nog steeds aan de goede kant van de lijn. Dit is een compliment waard aan de opeenvolgende wethouders die met deze post zijn opgezadeld. Voorwaar geen gemakkelijke klus in deze moeilijke tijden.

Lees verder
30 september 2015

Opvang vluchtelingen en statushouders in Wormerland

De Wormerlandse raad heeft gisterenavond de motie 'Opvang vluchtelingen en statushouders' aangenomen, de indieners zijn SP, CDA, PvdA, Groen Links, en VVD.

Lees verder
30 september 2015

Wormerland TTIP vrij

De Wormerlandse raad heeft gisterenavond de motie 'Wormerland TTIP vrij' aangenomen, de indieners zijn de de SP, PvdA en Groen Links.

Lees verder
21 augustus 2015

Amandelbloesem blijft open

Actie loont

Lees verder

Pagina's

U bent hier