h

En de Zaanbrug komt op zijn eigen plekkie

2 mei 2016

En de Zaanbrug komt op zijn eigen plekkie

Wat vooraf ging: in het gedenkwaardige jaar 2010 kreeg de afdeling SP Wormerland de status van volwaardige afdeling. Een nieuw hoofdstuk voor Wormerland, we kregen op de partijraad tevens even fijntjes te horen, zo vrienden, en nu een mooie verkiezingsuitslag neer zetten! Een drukke tijd brak aan maar het lukte om met elan de strijd aan te gaan met de gevestigde partijen.

door: Henk Mak - Fractievoorzitter SP Wormerland

En met succes, de SP kwam uit de verkiezingen met maar liefst 3 zetels. Ook de Vereniging Liberaal Wormerland maakte een enorme klapper en ging van 3 naar 6 zetels. Iedereen was benieuwd wie met wie een college zou gaan vormen, daar de dorpspolitiek finaal over hoop ging. Zo begonnen de onderhandelingen van SP en VLW om te kijken wat de mogelijkheden waren.

Op vele punten vonden we elkaar, maar daar kwam het grootste struikelblok om de hoek kijken namelijk de Zaanbrug! Wij hadden ons tijdens de campagne sterk gemaakt voor een complete nieuwe brug maar VLW dacht daar heel anders over, namelijk het kostenplaatje en volgens onze gesprekspartners was het niet nodig, een totaal nieuwe brug. In eerste instantie braken hier de onderhandelingen af maar na rijp beraad besloten beide partijen om nog een poging te wagen. Uiteindelijk werd er een college gevormd van Socialisten en Liberalen, Anna de Groot nam namens de SP zitting in het college terwijl VLW Ronald Hendriks voordroeg als wethouder.

Hendriks kreeg de ondankbare portefeuille van financiƫn, en, dat moet gezegd, hij ging vastberaden onderhandelingen aan met de Provincie. Er kwam een voor alle partijen gunstige regeling uit de bus en het praten over de brug kon beginnen. Zoals hoort in een democratie gaven alle partijen in de raad aan dat ze graag mee wilden praten en denken en zo was een stuurgroep geboren om de de plaats en vorm van de brug gestalte te geven. Voor ons sloot Henk Onderwater aan als deelnemer, zijn portefeuille was en is namelijk ruimtelijke ordening.

Er moest heel wat water door de Zaan en uiteindelijk kwam de bestaande plek als meest logische en gunstige uit de bus. Over de vorm en het gezicht van de brug waren minder problemen, Henk O. heeft een positieve bijdrage geleverd en daar mag hij best trots op zijn. Nu ligt het definitieve ontwerp klaar om vastgesteld te worden in in de raadsvergadering van 10 mei a.s. en een mooi geheel gaat het worden!

Helaas is er wel vertraging opgelopen door de Velsertunnel en de bruggen over de Nauernase vaart, dus de bouw van de nieuwe brug staat nu gepland medio 2017, maar dat hij komt is zeker, mede ook door de inzet van ons aller Henk Onderwater.

U bent hier