h

Over dwarsverbanden en dammen

11 maart 2016

Over dwarsverbanden en dammen

Op 22 februari zorgden Willemien Koning van het CDA en Anna de Groot van de SP ervoor dat de boeren in Waterland meer vaarlandtoeslag konden krijgen via hun collectieven. Dit om de aanleg van (illegale) bruggen en dammen in de natuurgebieden van Waterland te voorkomen. Op 8 maart was er een kwestie in de gemeenteraad van Wormerland, één van de gemeenten waar door het collectief Water, Land en Dijken vaarlandtoeslag wordt uitgekeerd.

Op 15 oktober 2015 had de eigenaar van perceel Herenlaan 12 in Wormer een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Hij wilde een reeds aangelegde brug en dam en een reeds aangelegd pad ter verbinding van de twee percelen Dorpsstraat 378 en Herenlaan 12 in Wormer alsnog legaliseren.

Tot strijdig gebruik van het perceel was, volgens het bestemmingsplan: het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/ of het verharden en/ of verbreden van wegen en paden buiten het bouwperceel al dan niet ten behoeve van het agrarische gebruik. Ook wordt het plaatsen van bruggen, schotten en/of de aanleg van dammen tot strijdig gebruik gerekend.

De bewoner van Herenlaan 12, geen boer, had de brug en dam gebouwd. Zijn buurman, wel een boer, maakte van de brug en dam gebruik om zijn schapen te verweiden. De beide mannen vonden dat de brug en dam moeten blijven waar ze zijn, want het boerenland zag er de laatste tijd heel wat beter uit en de weidevogels zijn ook veel beter af nu de boer het land gemakkelijker kan beheren.

SP burgerraadslid Henk Onderwater vertelde de raadsleden van Wormerland in de voorronde van de raadsvergadering dat hij van mening is dat er niet alleen géén verklaring van geen bedenkingen afgegeven mag worden voor de brug, de dam en het pad, maar dat de brug en dam ook onmiddellijk gesloopt moeten worden. Er wordt niet voor niets aan de boeren vaarlandtoeslag uitgekeerd om de Waterlandse natuurgebieden te behoeden voor bruggen en dammen! Zijn argumenten bracht hij – zoals gewoonlijk – overtuigend en met veel aplomb.

Mede het gevolg van de bijdrage van onze Henk Onderwater is dat er door de gemeenteraad van Wormerland inderdaad unaniem géén verklaring van geen bedenkingen werd afgegeven. De sloop van brug en dam is een volgende fase.

Handig, hoor! Een SP- fractiemedewerker die tevens lid is van Provinciale Staten! Zo worden de zaken meteen een stuk duidelijker.

U bent hier