h

Wormerland

10 juli 2014

De Zaanbrug moet op de eigen plek

De SP in Zaanstad, de SP in Wormerland en de SP in de Provinciale Staten van Noord- Holland blijven bij hun standpunt. De Zaanbrug moet op dezelfde plek als waar hij altijd geweest is. Ondanks dat de gemeenteraden van Wormerland en Zaanstad en Provinciale Staten van Noord- Holland reeds lang geleden besloten hebben over de locatie van de Zaanbrug, blijft het rommelen. Er zijn inwoners van Wormerland en Zaanstad die de Zaanbrug op z'n eigen plekkie willen houden en er is een aantal inwoners die de Zaanbrug graag op een andere locatie wil. Van de laatsten werd de mening reeds enige tijd geleden grondig weerlegd.

Lees verder
8 juli 2014

Een burgerinitiatief, graag nog meer

Het college van Wormerland kreeg een opmerkelijk burgerinitiatief. Negen burgers van ongeveer 12 jaar oud willen een grotere skatebaan op het evenemententerrein van Wormer. Een geweldig voorbeeld voor alle Wormerlanders en een lichtend voorbeeld voor 'democratie van onderop'. Ook SP-raadslid Mart van der Kolk op de skatebaan

Lees verder
3 juli 2014

Meer geld voor Wmo, ook dankzij de SP

Op 1 juli 2014 werd in de gemeenteraad de Zomerrapportage besproken. Het college stelde voor het nog niet besteedde geld van de Wmo te gebruiken om het tekort op de Zomerrrapportage te dekken. Dit tot groot ongenoegen van de SP, die een amendement klaar had liggen om het niet besteedde geld van de Wmo juist toe te voegen aan de Wmo- reserve. Er komen immers zware tijden aan, waarin niet zeker is dat de gemeente ook daadwerkelijk voldoende geld zal hebben om aan de grote vraag naar zorg te kunnen voldoen. Er moet dus een grote spaarpot zijn.

Lees verder
3 juli 2014

Bedankt voor de voorstelling

Het rekenkamerrapport over de HVC van de samenwerkende rekenkamers was al lang geleden aan de raadsleden verzonden. De rekenkamercommissie van de gemeente Wormerland had bij de totstandkoming ervan overigens een marginale rol gehad. Ook had het college reeds voor de gemeenteraadsverkiezingen gereageerd op het rekenkamerrapport. De SP- fractie was goed voorbereid op hetgeen komen ging, had het rapport uitvoerig besproken met andere SP- fracties in de regio en zinnige vragen gesteld. Niets stond een goede bespreking en besluitvorming nog in de weg. De voorronde van de raad van 1 juli werd echter een tenenkrommende voorstelling.

Lees verder
1 juli 2014

SP geeft college 'Zwartboek Winkelcentrum Plaszoom'

SP Wormerland is de afgelopen weken druk geweest met het winkelcentrum Plaszoom in Wormer. De winkeliers worden geplaagd met achteruitgang van het centrum. Het vorige college (SP en VLW) had alles rond voor de start van de nieuwbouw en verbouwing van het dorpscentrum in april dit jaar, maar het nieuwe college (VVD, PvdA, CDA en GroenLinks) heeft dit een halt toegeroepen door de zaak in de 'koelkast' te zetten en dat breekt nu de klandizie op in het winkelcentrum. Vanavond heeft de SP een zwartboek aangeboden over deze kwestie.

Lees verder
22 juni 2014

Wordt het nu beter met Plaszoom?

Ook RTV-NH heeft het opgepikt. Het gaat slecht met winkelcentrum Plaszoom. De bevindingen van de televisizender zijn niet anders dan die van de SP. Fractievoorzitter Henk Mak laat - net als de  winkeliers en de klanten - nog een keer een  noodsignaal horen.

Lees verder
20 juni 2014

Bij de HVC moet meer gebeuren dan een rekenkameronderzoek

De gemeenteraad van Wormerland besluit op 1 juli 2014 over een rapport van de gezamenlijke rekenkamers over de HVC.  Het rapport gaat niet over hoe het beter kan bij de HVC, maar over de relatie tussen de aandeelhoudende gemeenten en de HVC. 

Lees verder
20 juni 2014

Met Zwartboek Plaszoom naar college en raad

Dinsdag 1 juli is het zover. Dan gaat de SP Wormerland het zwartboek én de reacties van de winkelende en marktende Wormerlanders aanbieden aan raad en college. Op 1 juli 2014 om 19.30 uur zal de SP Wormerland in het gemeentehuis van Wormerland het Zwartboek Plaszoom aanbieden aan college en gemeenteraad. Tevens zullen de reacties van de Wormerlandse markt- en winkelbezoekers worden overhandigd.

Lees verder
17 juni 2014

Wormerlanders willen supersnelle vernieuwing Plaszoom

Op 13 juni 2014 presenteerde de SP Wormerland het Zwartboek Winkelcentrum Plaszoom aan de mensen die de markt en de winkels bezochten. Op deze ochtend hebben wij heel veel mensen gesproken. Om het gesprek op gang te brengen, stelden wij hen vier  vragen. De vragen en de veelheid aan antwoorden hebben wij hieronder op een rijtje gezet.

Lees verder
13 juni 2014

Is dit de kadernota? Of is het een vrijbrief voor het college?

Op 12 juni 2014 was er een raadsvergadering die draaide om de kadernota. Vanuit de kadernota maakt het college de begroting van de gemeente. De kaders die op 12 juni gesteld werden, stelden echter niet veel voor. Het college krijgt van de coalitie alle gelegenheid om er maar wat op los te prutsen. Met alle gevolgen van dien.

Lees verder

Pagina's

U bent hier