h

Bedankt voor de voorstelling

3 juli 2014

Bedankt voor de voorstelling

Het rekenkamerrapport over de HVC van de samenwerkende rekenkamers was al lang geleden aan de raadsleden verzonden. De rekenkamercommissie van de gemeente Wormerland had bij de totstandkoming ervan overigens een marginale rol gehad. Ook had het college reeds voor de gemeenteraadsverkiezingen gereageerd op het rekenkamerrapport. De SP- fractie was goed voorbereid op hetgeen komen ging, had het rapport uitvoerig besproken met andere SP- fracties in de regio en zinnige vragen gesteld. Niets stond een goede bespreking en besluitvorming nog in de weg. De voorronde van de raad van 1 juli werd echter een tenenkrommende voorstelling.

Eerst mochten de raadsleden die aan de voorronde deelnamen de vertegenwoordiger van de rekenkamer aanhoren, die nog eens uitlegde hoe en waarom het rekenkamerrapport tot stand kwam. Dit blijkbaar voor het geval de raadsleden het rekenkamerrapport niet onder ogen gehad hadden. In theorie zou dit natuurlijk kunnen, maar we gaan ervan uit dat ieder zichzelf respecterend raadslid de ruimschoots op tijd toegezonden stukken uitgebreid doorgelezen had. Daarna kwam er een filmvoorstelling die maar zeer moeizaam en na geruime tijd op gang kwam. En daarna moest de vertegenwoordiger van de rekenkamer uitvoerig het raadsvoorstel toelichten. De vertegenwoordiger van de HVC zat werkloos en sprakeloos in een hoekje.

Uiteindelijk kwamen de raadsleden aan het woord. Raadslid Sanders van de VVD nam en kreeg uitgebreid de gelegenheid zijn neoliberale gedachtegoed over de voorronde uit te storten. De wethouder – een beetje onderuitgezakt in een stoel - gaf namens het college aan dat er te weinig tijd was geweest om het rekenkamerrapport te beoordelen, want dat was al in het vorige college geweest. Blijkbaar komen inmiddels alle zaken die door het vorige college voorgesteld zijn voor heroverweging in aanmerking. De aanwezige raadsleden waren er blijkbaar nog niet van op de hoogte dat de rekenkamer een instrument van de raad is.

Al met al werd het rekenkamerrapport doorgeschoven naar een volgende raadsavond. En dat terwijl de HVC heel dringend aangepakt moet worden en de risico's voor de gemeente Wormerland met spoed moeten worden beperkt.

De SP- fractie wacht nu op een voorronde zónder tenenkrommende voorstelling. Een voorronde waarin de zeer tijdig gestelde vragen worden beantwoord. Een voorronde die ertoe leidt dat gemeenteraden meer zeggenschap krijgen over de HVC. Een voorronde waarin de raad – aan de hand van het rekenkamerrapport – de eigen koers bepaalt.

Het is de vraag of dit met deze niet- daadkrachtige coalitie mogelijk is.

U bent hier