h

Sp over kadernota 2017

21 juni 2016

Sp over kadernota 2017

Voorzitter,

Wat gaat de tijd snel. Alweer mogen wij ons commentaar geven op de voorgaande periode en op de kadernota 2017. Wij gaan daarom terugkijken naar onze algemene beschouwingen op de begroting van dit jaar en vooruitblikken door middel van de kadernota.

Eind vorig jaar hebben wij te kennen gegeven dat Wormerland, door middel van het aangaan van het gesprek met de inwoners, een goede oplossing heeft voor de vluchtelingenproblematiek. Daar hebben wij dan ook de loftrompet over gestoken. Echter, er is in Wormerland geen noodopvang geweest, dat heeft de gemeente Wormerland langdurig aan Zaanstad overgelaten. Zelfs de commissaris van de koning heeft hierover zijn ongenoegen uitgesproken.

In de kadernota stelt u nu aandacht te besteden aan het huisvesten van urgente doelgroepen, zoals de statushouders (vergunninghouders) die gevlucht zijn en nu een plek verdienen in een echte woning in Nederland. Het is te hopen dat u dit facet van de opvang van vluchtelingen nu wel kunt waarmaken. Gelukkig hebben wij al een paar Syrische gezinnen in Wormerland gesignaleerd. Zet uw goede werk op dit punt in elk geval voort!

Met betrekking tot de jongerenparticipatie zijn wij van mening dat u nog geen stap verder bent gekomen dan het vorige college. Er is – ondanks uw belofte – nog steeds geen JOP en de jongerenparticipatie laat ook nog steeds op zich wachten. Kunt u ons hier klip en klaar aangeven wat u er eigenlijk reeds aan gedaan heeft? Met betrekking tot de jongerenparticipatie in de politiek is het helemaal droevig gesteld. Het lukt blijkbaar geen van de politieke partijen, waaronder ook de SP, jongeren aan te trekken om straks het werk in de gemeenteraad aan over te kunnen geven. Kijk ons hier eens zitten als – vooral – mannen van middelbare leeftijd en oudere mannen. Als gemeente Wormerland en als gemeenteraad moeten wij het toch écht aantrekkelijker gaan maken voor jongeren. We willen dat ze participeren, doe er dan ook iets aan! En kóm met een jongerenraad en kinderraad.

U wilt al uw producten digitaal beschikbaar maken en zegt hierbij aan ouderen en mensen met een beperking extra begeleiding te willen gaan bieden. Dat vinden wij een loffelijk streven, waar wij u beslist aan gaan houden. Anderzijds zou het mooi zijn als u de ouderen en mensen met een beperking ook de mogelijkheid geeft de digitale middelen aan te schaffen en zich te scholen in het gebruik ervan. Dat geeft hen niet alleen de mogelijkheid om de gemeentelijke papierwinkel voortaan digitaal af te handelen, het geeft en ook de mogelijkheid deel te nemen aan de samenleving van vandaag, die aan elkaar hangt van digitaal contact.

In uw ideeën wat u gaat doen voor het behoud van het cultuurhistorisch karakter van de gemeente treffen wij geen nieuwe ideeën aan. Desalniettemin juichen wij het toe dat u het karakter van de gemeente wilt behouden en daarvoor ook de nodige inspanningen aan de dag wilt leggen. Waar wij u op willen wijzen is dat u niet té veel moet gaan organiseren om toeristen en recreanten aan te trekken. Sommige vormen van recreatie zijn desastreus voor onze natuurgebieden.
En is het gewenst dat u gaat bouwen in aan de stadsranden en in de buitengebieden? Wat de SP betreft is Wormerland een groene gemeente (u zegt dit zelf trouwens ook), waar het bouwen aan de stadsranden en in de buitengebieden tot het uiterste beperkt moet blijven.
Ook met eventuele bouwplannen voor nevenactiviteiten voor agrarische bedrijven moeten we erg oppassen. Willen we wel toiletgebouwen voor campings, bijvoorbeeld, die het open groene landschap zullen verrommelen? 

U spreekt van een duurzamere woningvoorraad die beter aansluit bij de woningbehoefte. Dat duurzaam begrijpen we. Inderdaad moeten we ervoor zorgen dat ook de inwoners van onze gemeente minder of geheel geen gebruik gaan maken van fossiele energie. Maar u weet ook dat geschikt maken van een woning van een ouder bouwjaar als 'nul op de meter'- woning tenminste € 35.000,- per woning kost. En u weet ook dat een sociale huurwoning die 'nul op de meter' wordt gemaakt binnen een korte termijn geen sociale huurwoning meer is. Als u een goed concept kunt verzinnen, waarbij de huurder van een sociale huurwoning én bespaart op de energierekening én qua woonlasten door de jaren heen sociaal blijft huren, bent u een topper! Het mag dus allemaal een tandje beter dan het verstrekken van een duurzaamheidslening.
Een andere woningbehoefte is die van ouderen en jongeren. Die willen graag kleine woningen. Maar een groot deel van die ouderen en jongeren kunnen de huur van hun kleine woning niet opbrengen. Voor ouderen is het zelfs vaak voordeliger om in hun al dan niet gehuurde eengezinswoning te blijven wonen.
En dan is er nog iets dat ons zwaar op de maag ligt. De prestatieafspraken met WormerWonen  en dan vooral die éne afspraak waardoor binnenkort 40 sociale huurwoningen worden verkocht. Dit is in schrille tegenspraak met een andere woningbehoefte. Enerzijds de vraag naar sociale huurwoningen die steeds groter wordt, anderzijds de huisvesting van de gezinnen van statushouders.

Het is toch wel een hele rare zaak dat u een communicatiemedewerker aan gaat stellen speciaal voor het sociale domein. Zijn uw maatregelen zo onverteerbaar dat er een communicatiestrategie op losgelaten moet worden? Kunnen de heel ervaren medewerkers het niet veel beter uitleggen?
Een korte tijd geleden stond in de krant dat het allemaal niet zo geweldig lukt met het 'in eigen kracht zetten' van mensen. Een groot aantal mensen heeft geen familie, vrienden en kennissen die een helpende hand naar ze uit willen steken en een groot aantal mensen is niet in staat de regie te voeren op eigen leven en bij het inschakelen van de gratis hulptroepen. Inmiddels vinden we alweer dat we teveel verzorgingshuizen gesloten hebben. Overigens heeft Wormerland dit niet gedaan. En dat Wormerland algemene Wmo- voorzieningen vóór maatwerk wil laten gaan, gaat ook niet meer op. Dit hebben we gezien aan recente gerechtelijke uitspraken. Het moet maatwerk zijn!

Een leuk idee vinden wij het instellen van een participatiefonds voor senioren. Voor kinderen is er inmiddels een fantastisch goed participatiefonds. Heel veel Wormerlandse kinderen uit gezinnen die niet bepaald rijk zijn, zitten bijvoorbeeld op zwemles in Het Zwet. Ouderen met weinig geld de kans bieden om óók mee te kunnen doen, kunnen we alleen maar toejuichen.

Het stimuleren van bewonersinitiatieven en burgerkracht is goed, natuurlijk. U dient er echter wel rekening mee te houden dat het steeds dezelfde mensen zijn die initiatieven aan komen dragen en die mee doen aan activiteiten in het kader van burgerkracht. Vaak zijn dit de hoger opgeleiden. Ons lijkt het goed als u nu eens moeite doet de mensen die je normaal gesproken nooit ziet bij dit soort activiteiten te betrekken. Volgens ons krijgt u, als u de doorsnee Wormerlander beter betrekt, uw inspanningen tig voudig terug. Probeer het eens! Ook naar deze burgers moet geluisterd worden.

Tot slot willen we nog een paar grote teleurstellingen met u delen. Eén daarvan is het dorpstheater. Wij begrijpen nog steeds niet hoe het kon gebeuren dat er een theater wordt gebouwd op een zoldertje, in een gebouw waaraan heel wat moet gebeuren, in een gebouw met heel veel schulden, op een manier waar alleen de plaatselijke horeca- ondernemer van profiteert én waar blijkbaar niemand wil zitten. Was het nu écht cliëntelisme van wethouder Fens? En was het nu écht cliëntelisme van GroenLinks en de PvdA? Het zou fijn zijn als de nog eens onder de aandacht wordt gebracht hoe verweven het Verenigingsgebouw is met de wethouder en met de fractievoorzitter van de PvdA. 

Ook kunnen wij nog steeds niet vatten hoe dat nu gebeurd is voor wat betreft de MFA. De MFA is kleiner dan in de vorige raadsperiode gepland, een aantal voorzieningen komen er niet in en tóch is het veel duurder dan voorheen. U wilt er niet aan, dat snappen we, maar wellicht is het iets voor een volgend rekenkameronderzoek. Alhoewel het Dorpstheater ook een leuk onderzoek kan worden.
Voorzitter, we hopen wederom op verbetering. We hopen dat u beter luistert naar de mensen, dat u het samen doen eens écht gaat invullen, dat u de mensen van Baanstede en die van de Zandweg niet in de steek laat, dat u zorgt dat onze voorheen goede sociale voorzieningen onverminderd in stand blijven én dat u nu eens zuiniger omgaat met de algemene reserve. 

U bent hier