h

Wormerland

3 mei 2014

Adoptiegroen

In Dagblad Zaanstreek van 2 mei 2014 staat een artikel over het adopteren van stukjes gemeentegroen. 'Grote animo voor groenadoptie' luidt de kop van het artikel. Vele tientallen inwoners van Zaanstad blijken bereid de handen uit de mouwen te steken voor onderhoud van openbaar groen.

Lees verder
30 april 2014

Tijdelijke natuur

Inleiding:
Op de website van Binnenlands Bestuur wordt in het artikel 'Tijdelijke natuur op onverkoopbare grond' (van 27 april 2014) het onderwerp 'tijdelijke natuur' uit de doeken gedaan. Op een grotendeels braakliggend bedrijventerrein en nieuwbouwwijk Eeserwold bij Steenwijk floreert de natuur.

Lees verder
25 april 2014

Ledenbijeenkomst Europese verkiezingen 7 mei 2014

De afdelingen SP Zaanstad en SP Wormerland (inclusief Landsmeer en Oostzaan) organiseren samen op woensdagavond 7 mei een speciale ledenbijeenkomst over de Europese verkiezingen op 22 mei. Het is zaak dat de SP ook dan een goed resultaat neerzet!

Lees verder
23 april 2014

De laatste werkdag

De afgelopen vier jaar was Anna de Groot wethouder op voordracht van SP Wormerland. Helaas heeft de SP op 19 maart één zetel verloren en komt zodoende voor de komende vier jaar niet terug in het college. Gisterenavond werd tijdens een extra raadsvergadering het nieuwe college geïnstalleerd en daarmee kwam een eind aan het wethouderschap van Anna de Groot. Lees hieronder het interview met haar.

Lees verder
22 april 2014

Nieuw college Wormerland Poolse landdag

Tijdens de extra raadsvergadering van vanavond sprak SP-raadslid Mart van der Kolk naar aanleiding van het coalitieakkoord (VVD, CDA, GroenLinks en PvdA) en de installatie van vier wethouders. Een knallende start werd het niet voor deze vier partijen, want de geloofsbrieven van Elly Fens (GroenLinks) bleken niet in orde en Jos Beemsterboer (CDA) is pas in Schagen wethouder af als zijn zoon op 6 mei het stokje daar overneemt.

Lees verder
21 april 2014

De supermarktcoalitie

Regelmatig is de coalitie van SP en VLW in de vorige raadsperiode verweten een 'supermarktcoalitie' te zijn. Dit omdat in het dorpscentrum gestart werd met het bouwen van een nieuwe supermarktvestiging, gevolgd door het bouwen van een nieuwe MFA. Voor de nieuwe MFA zijn er zeer vergevorderde plannen, de bouw ervan begint binnenkort.

Lees verder
20 april 2014

Het VVD-dubbeltje valt de verkeerde kant op

Twee cryptische zinsneden uit het coalitieakkoord van CDA, PvdA, GroenLinks en VVD: “Eerder genomen besluiten, uitgangspunten en hervormingen zullen opnieuw worden beoordeeld. Hierbij valt te denken aan aanpassing van de berekening van het OZB- tarief en het niet meer activeren van onderhoudskosten” en “In 2015 wordt de OZB- systematiek uit 2013 hersteld. Het tarief wordt dan gebaseerd uit de opbrengst 2013 verhoogd met twee jaar inflatiecorrectie.”

Lees verder
17 april 2014

College Wormerland met vier wethouders

Wormerland is een kleine gemeente. Met zo rond de 16.000 inwoners wordt Wormerland gerekend tot de kleinste gemeenten in Nederland. Inmiddels hebben wij vernomen dat er een college zal komen van maar liefst vier wethouders (en een burgemeester). Dit verbaast ons zeer.

Lees verder
9 april 2014

Overgangsrecht persoonsgebondenbudget

Inleiding:
Op de website van het blad Binnenlands Bestuur lazen wij op 4 april het artikel ‘Brandbrief G32 om gevolgen overgangsrecht pgb’. In het artikel wordt de wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Groningen geïnterviewd. Zij stelt dat door het overgangsrecht van de Wmo 2015 mensen met een pgb dezelfde zorg kunnen behouden in 2015. Een en ander zou ten koste gaan van de mensen die gebruik maken van collectieve zorg. Samen met de VNG wil de G32 staatssecretaris Van Rijn door middel van een brief bewegen de kosten van het overgangsjaar van de Wmo 2015, met name met betrekking tot de extra kosten voor de pgb’s, door Den Haag te laten betalen.

Lees verder
9 april 2014

Windows XP en bijstand

Inleiding:
Op 3 april 2014 lazen wij in Dagblad Trouw het artikel ‘Einde Windows XP, maar te blut voor een nieuw systeem’. Het artikel beschrijft dat het vervangen van Windows XP door een ander computerbesturingssysteem vaak te duur is voor mensen met een laag inkomen. Tevens zijn de computers van de mensen met een laag inkomen vaak niet geschikt voor een ander (groter) besturingssysteem, zodat men een nieuwe pc zou moeten kopen. Ook dat is een kostbare aangelegenheid, die vaak te duur is voor mensen met een laag inkomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier