h

Windows XP en bijstand

9 april 2014

Windows XP en bijstand

Inleiding:
Op 3 april 2014 lazen wij in Dagblad Trouw het artikel ‘Einde Windows XP, maar te blut voor een nieuw systeem’. Het artikel beschrijft dat het vervangen van Windows XP door een ander computerbesturingssysteem vaak te duur is voor mensen met een laag inkomen. Tevens zijn de computers van de mensen met een laag inkomen vaak niet geschikt voor een ander (groter) besturingssysteem, zodat men een nieuwe pc zou moeten kopen. Ook dat is een kostbare aangelegenheid, die vaak te duur is voor mensen met een laag inkomen.

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Wormerland op grond van art. 39 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad

Wormer, 7 april 2014

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u de antwoorden op de onderstaande vragen:

  • Bent u bekend met het betreffende krantenartikel in Trouw?

  • Kunt u ons meedelen hoeveel mensen in Wormerland met een laag inkomen afhankelijk zijn van hun computer, maar geen geld hebben om een ander besturingssysteem c.q. een andere pc aan te schaffen?

  • Klopt het dat u mensen in de bijstand zonder baan trainingen geeft om te proberen een baan te krijgen via sociale netwerken of solliciteren op internet?

  • Bent u met ons van mening dat het voor mensen met een laag inkomen noodzakelijk is een computer met een actueel besturingssysteem te hebben om reden van het onderhouden van sociale contacten en het solliciteren?

  • Bent u bereid de inwoners die om financiële redenen geen nieuw besturingssysteem of geen nieuwe computer aan kunnen schaffen de middelen ter beschikking te stellen om dat wel te kunnen doen?

Wij danken u bij voorbaat voor de spoedige beantwoording van deze vragen.

Namens de SP- fractie,

Mart van der Kolk

U bent hier