h

Het VVD-dubbeltje valt de verkeerde kant op

20 april 2014

Het VVD-dubbeltje valt de verkeerde kant op

Twee cryptische zinsneden uit het coalitieakkoord van CDA, PvdA, GroenLinks en VVD: “Eerder genomen besluiten, uitgangspunten en hervormingen zullen opnieuw worden beoordeeld. Hierbij valt te denken aan aanpassing van de berekening van het OZB- tarief en het niet meer activeren van onderhoudskosten” en “In 2015 wordt de OZB- systematiek uit 2013 hersteld. Het tarief wordt dan gebaseerd uit de opbrengst 2013 verhoogd met twee jaar inflatiecorrectie.”

Dit geeft weer stof tot nadenken. De VVD heeft er bij elk financieel onderwerp op gehamerd te gaan voor lastenverlichting voor de inwoners en niet voor verhoging van de gemeentelijke belastingen. De VVD heeft met het coalitieakkoord wederom afstand genomen van eigen principes.
Wij begrijpen het wel! De twee extra wethouders gaan betaald worden uit de belastinginkomsten! De woningbezitters in Wormerland, inclusief WormerWonen, gaan nu de twee extra wethouders betalen!

Fractie SP Wormerland

U bent hier