h

De supermarktcoalitie

21 april 2014

De supermarktcoalitie

Regelmatig is de coalitie van SP en VLW in de vorige raadsperiode verweten een 'supermarktcoalitie' te zijn. Dit omdat in het dorpscentrum gestart werd met het bouwen van een nieuwe supermarktvestiging, gevolgd door het bouwen van een nieuwe MFA. Voor de nieuwe MFA zijn er zeer vergevorderde plannen, de bouw ervan begint binnenkort.

Het coalitieakkoord van CDA, PvdA, GroenLinks en VVD zegt het volgende over de MFA: "De huidige MFA- plannen worden bevroren. We onderzoeken de verschillende huisvestingsbehoeften en of er voor SCWO, theater, horeca en bibliotheek alternatieven bestaan" en "Er is een lijst gemaakt van genomen besluiten die snel om herori├źntatie vragen. Bedoeld wordt dat deze dossiers in eerste instantie worden stop gezet en er snel een onderzoek wordt gestart". Op het lijstje staat de MFA in het Dorpscentrum.

Net als PvdA, GroenLinks en VVD in de coalitie die van 2006 t/m 2010 de scepter zwaaide, wilde de coalitie van SP en VLW de MFA in het dorpscentrum. De nieuwe coalitie wil dit nu blijkbaar niet meer en bedreigt daarmee de samenhang van het dorpscentrum. Straks staat alleen de supermarkt er nog maar.
Dit maakt de huidige coalitie toch ├ęcht tot de supermarktcoalitie. We kunnen er niets anders van maken!

U bent hier