h

Nieuw college Wormerland Poolse landdag

22 april 2014

Nieuw college Wormerland Poolse landdag

Tijdens de extra raadsvergadering van vanavond sprak SP-raadslid Mart van der Kolk naar aanleiding van het coalitieakkoord (VVD, CDA, GroenLinks en PvdA) en de installatie van vier wethouders. Een knallende start werd het niet voor deze vier partijen, want de geloofsbrieven van Elly Fens (GroenLinks) bleken niet in orde en Jos Beemsterboer (CDA) is pas in Schagen wethouder af als zijn zoon op 6 mei het stokje daar overneemt.

Toespraak SP'er Mart van der Kolk:

Voorzitter vanavond zijn wij bijeen in een extra raadsvergadering om nieuwe wethouders en een nieuw college te installeren. De SP heeft helaas nu minder zetels in de gemeenteraad van Wormerland dan voorheen, vandaar dat wij nu dan ook niet mee mogen doen in de nieuwe coalitie. Een omstandigheid die wij niet fijn vinden, maar die wij toch met veel verve het hoofd zullen bieden. Immers, het CDA heeft in de vorige periode zeer vaak gezegd dat democratie ook betekent dat er geluisterd wordt naar de oppositie. We gaan het zien!

Het college zal uiteindelijk waarschijnlijk bestaan uit maar liefst vier wethouders vanuit vier verschillende partijen. Een Poolse landdag, dus. Maar daar gaat het nieuwe college vooral zelf over. Wij zijn echter nogal verbaasd over de tegenstrijdigheden die de huidige coalitie nu propageert. Met dit grote college neemt initiatiefnemer VVD een fikse afstand van wat de VVD eerder propageerde. Samen met de PvdA was de VVD altijd erg voor een nog verdere inkrimping van het aantal ambtenaren dat voor Wormerland werkt. Op het aantal ambtenaren moest bespaard worden. Merkwaardig genoeg geldt dit standpunt niet voor het aantal bestuurders. De VVD gaat maar liefst voor vier wethouders. Dit kost de gemeente Wormerland niet alleen een substantieel bedrag meer aan wethouderssalarissen, de wethouders gaan met z’n allen ook (veel) meer ruimte innemen.

Er moeten meer wethouderskamers komen en het meubilair in de raadszaal en in de collegekamer moet aangepast worden. Zou nu ook het plan van het herhuisvesten van het gemeentehuis van Wormerland in gevaar komen?

Dan is er nog de kwestie van de ‘wethouder van buiten’. Het CDA kiest voor een wethouder uit Schagen, dat is een behoorlijk aantal kilometertjes verderop. Gek genoeg is dit ook tegen de vroegere stellingname van de VVD. De VVD vond in het verleden de afstand van zeven minuten fietsen van de wethouder uit Zaanstad (Wormerveer) al te ver om deze wethouder aan het college te laten deelnemen. Merkwaardig!

Ook heeft het college met elkaar een zeer ambitieus coalitie programma opgesteld. Aan ambities is natuurlijk niets mis. Het is echter de vraag of de Zaanbrug nog op een andere locatie kan, of de MFA nog op een andere plaats dan de eerder geplande kan (immers, met de MFA op een andere plaats wordt dít college de supermarktcoalitie) en of wij in deze gemeente illegale bewoning door de rijken in botenstallingen moeten toestaan.

Het coalitiepogramma geeft voor ons, als SP fractie, natuurlijk ook de nodige zorgen aangaande bepaalde punten die erin genoemd worden. Want wat hebben de zinsneden: "De prikkel om toe te treden tot de arbeidsmarkt, maar ook een zinvolle dagbesteding waar werk niet mogelijk is" en: "Inwoners moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Dat is een eigen verantwoordelijkheid" te betekenen? Betekent dit dat onze inwoners dwangarbeid zullen moeten verrichten tegen een schamele uitkering ten koste van betaalde arbeid? Betekent dit dat ook in Wormerland de zorg wordt uitgekleed? We gaan het zien en ons daar waar mogelijk verzetten.

In de komende periode zullen wij als oppositiepartij ons dan ook laten horen als de mensen die het minder hebben dan de doorsneemens- door dit college gepakt worden.

En verder hopen wij dat de komende raadsperiode er een wordt waar respect naar een ieder die zich inzet voor het raadswerk in Wormerland de boventoon zal voeren in de raadsvergaderingen.

U bent hier