h

Adoptiegroen

3 mei 2014

Adoptiegroen

In Dagblad Zaanstreek van 2 mei 2014 staat een artikel over het adopteren van stukjes gemeentegroen. 'Grote animo voor groenadoptie' luidt de kop van het artikel. Vele tientallen inwoners van Zaanstad blijken bereid de handen uit de mouwen te steken voor onderhoud van openbaar groen.

In de raadsvergadering van 17 maart 2011 diende een voorstel van de SP- fractie om in Wormerland over te gaan tot adoptie van het gemeentelijk groen of er in elk geval een proef mee te doen. Het initiatiefvoorstel treft u bijgaand nogmaals aan. Op of omstreeks 6 oktober 2011 stelde de SP- fractie nog eens vragen over deze materie. Wij waren geïnteresseerd in de voortgang. Heden blijkt de adoptie van gemeentelijk groen in Wormerland nog steeds niet echt van de grond te zijn gekomen. Waar dit in Zaanstad succesvol blijkt te zijn, moet het in Wormerland toch ook kunnen lukken.

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Wormerland op grond van art. 39 van het RvO van de gemeenteraad

Wormer, 3 mei 2014

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u het antwoord op de onderstaande vragen.
- Hebt u kennis genomen van het artikel 'Grote animo voor groenadoptie' in het Dagblad Zaanstreek van 2 mei 2014?
- Is het u bekend dat in 2011 in Wormerland reeds is voorgesteld over te gaan tot adoptie van het gemeentelijk groen door inwoners?
- Kunt u ons meedelen wat de oorzaken zijn van het welslagen dan wel mislukken van de gedane proef?
- Kunt u ons meedelen waarom het adopteren van gemeentelijk groen door de inwoners geen verdere doorgang heeft gevonden?
- Nu het adopteren van openbaar groen in Zaanstad succesrijk is gebleken, bent u nu bereid het destijds gedane initiatiefvoorstel uit te voeren en stappen te nemen die verder gaan dan een proefneming?
- Wilt u contact opnemen met het college van Zaanstad en met hen de voetangels en klemmen van hun beleid doorspreken en ervan leren?
Voor het spoedige antwoord op deze vragen danken wij u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de SP,

Mart van der Kolk

U bent hier