h

De laatste werkdag

23 april 2014

De laatste werkdag

De afgelopen vier jaar was Anna de Groot wethouder op voordracht van SP Wormerland. Helaas heeft de SP op 19 maart één zetel verloren en komt zodoende voor de komende vier jaar niet terug in het college. Gisterenavond werd tijdens een extra raadsvergadering het nieuwe college geïnstalleerd en daarmee kwam een eind aan het wethouderschap van Anna de Groot. Lees hieronder het interview met haar.

1. Anna, jouw laatste werkdag zit er op als wethouder in Wormerland. Hoe zag die dag er uit?

Ik was gisteren weer heel vroeg op het gemeentehuis om de stukken voor de collegevergadering door te nemen. In het paasweekeinde was ik hieraan niet toegekomen. Om 9 uur was er collegevergadering en om 12 uur heeft het college, zoals gebruikelijk, nog samen een boterham gegeten. En vanavond was de laatste raadsvergadering, de installatievergadering van het nieuwe college, waarbij ik nog grotendeels als wethouder aanwezig was.

2. Afscheid nemen van ambtelijke medewerkers, collega-wethouder Ronald Hendriks en burgemeester Peter Tange, hoe ging en was dat?

Gisteravond, na de raadsvergadering, heb ik afscheid genomen van Ronald, Peter Tange en de gemeentesecretaris Jos Sutmuller. Van de ambtelijke medewerkers, de werkrelaties en de raadsleden neem ik afscheid op de afscheidsreceptie die voor Ronald en mij gehouden zal worden.

3. De coalitiegenoten van de afgelopen vier jaar, SP Wormerland en VLW, hebben tijdens de raadsverkiezingen van 19 maart respectievelijk één en twee zetels verloren waardoor zij geen meerderheid meer hebben in de Wormerlandse raad. Is die uitslag hard aangekomen? Waar zat volgens jou het verlies in?

Natuurlijk was de verkiezingsuitslag een teleurstelling. Zo gaat het echter in de politiek. De kiezer beslist uiteindelijk. Gelukkig hebben wij als college en ik als wethouder onszelf helemaal niets te verwijten. Het collegeprogramma is volledig aan de orde gekomen en alle aan de kiezers gedane beloften zijn ingelost. Het verlies is mijns inziens gekomen omdat door een aantal Wormerlandse partijen reeds afgedane zaken die ook niet op waarheid berusten weer ter discussie werden gesteld. De kiezers zijn daarmee op het verkeerde been gezet. De tijd zal het leren. Maar ach, het zou ook mogelijk zijn dat de kiezers gewoon 'iets nieuws' wilden.

4. Waren er naar jouw mening combinaties mogelijk om een nieuwe coalitie te vormen waarin de SP ook een rol kan spelen? Welke en waarom?

Uiteraard waren coalities mogelijk waarbij de SP ook een rol had kunnen spelen. Dat zou een coalitie VLW/ SP/VVD geweest kunnen zijn en een coalitie VLW/ SP/ GroenLinks had ook mogelijk geweest. In principe kan de partij met iedere andere partij 'regeren', behalve met de PVV (maar die deed toch niet mee in Wormerland). Natuurlijk had de SP dan wel het sociaal beleid en de zorg voor haar rekening willen nemen.

5. Wat vind je van de samenstelling van de nieuwe coalitie in Wormerland, te weten VVD, CDA, GroenLinks en PvdA? Je hebt het coalitieakkoord van dit viertal gelezen wat vind je hiervan?

Vier wethouders is onfatsoenlijk veel voor zo'n kleine gemeente. Ik stel me zo voor dat de college- en raadsvergaderingen het karakter krijgen van een Poolse landdag. Hoe men het echter regelt is helemaal aan de coalitie zelf. Met twee wethouders ging het besturen ook prima!
Het coalitieakkoord stelt alles dat reeds is afgekaart en afgedaan weer ter discussie. Ook blijkt uit het coalitieakkoord een grote frustratie van de partijen die nu samen in de coalitie gaan. Zij hebben de 'macht' vier jaar lang niet gekregen en dat moet de SP en VLW betaald gezet worden. Helaas vergeet men dat een frustratie afreageren niet het voornaamste doel van besturen moet zijn. Ik heb ook mijn grote zorgen over het beleid inzake de Participatiewet en de Wmo 2015. Uit het coalitieakkoord blijkt dat de Wormerlanders die de gemeente het hardste nodig hebben, het veel moeilijker zullen krijgen. We gaan het zien!

6. Het nieuwe college van Wormerland wil een aantal zaken opnieuw op tafel leggen, zoals de Zaanbrug, MFA (Multi Functionele Accommodatie) en baggeren in de Poel. Die zaken zijn toch al lang beklonken? Dan is er toch geen weg meer terug?

Ik denk dat deze zaken afgedaan zijn. De Zaanbrug komt echt op de plek waar deze nu is (hooguit een metertje anders), voor wat betreft de MFA zijn alle overeenkomsten met de gebruikers en de exploitant getekend, de bewoners van Klein Volendam aan de zuidzijde van de Poel willen geen verandering van uitzicht en dus geen baggerschermen en vooroevers.

7. Opmerkelijk is dat met name de VVD pleitte voor een kleinere overheid, die partij nam het initiatief voor de coalitiebesprekingen en kwam met maar liefst vier wethouders, wat vind je hiervan? Met twee wethouders ging het toch ook prima? En de ambtelijke samenwerking Overgemeenten met Oostzaan was die goed te noemen?

Vier wethouders lijkt mij veel te veel voor zo'n kleine gemeente als Wormerland. Bovendien is het een verkeerd signaal naar de ambtenaren en de bevolking. Voor de ambtenaren is dit ongeloofwaardig omdat hen gevraagd wordt de formatie in te krimpen, voor de bevolking is het ongeloofwaardig omdat je enerzijds meer uitgeeft aan wethouders en anderzijds bezuinigt op sociaal beleid.
Met twee wethouders heeft het college waarvan ik deel uitmaakte het altijd prima kunnen rooien.
Voor het grootste gedeelte maken Wormerland en Oostzaan gebruik van dezelfde ambtenaren. Ik heb nog nooit een conflict of woorden met een ambtenaar gehad. Omdat een ambtenaar echter altijd solidair moet zijn met het college dat er zit, zal het nieuwe college er ook geen moeilijkheden mee hebben.

8. Wat zijn volgens jou de belangrijkste punten die jij als SP-wethouder de afgelopen vier jaar hebt binnengehaald?

Mijn belangrijkste punten zijn toch wel die op het gebied van 'mensen'. Het behoud en de uitbreiding van het uitstekende sociale beleid is wel iets waar ik trots op ben. Maar zo hoort het ook bij de SP. 100% sociaal.

9. En zijn er ook zaken die niet gelukt zijn? Welke zijn dat?

Heel jammer vind ik het dat de JOP er nog steeds niet staat. De jongeren willen de JOP, de politie vindt dat er een JOP moet komen en VLW en de SP vinden het. Problemen in de sfeer van de ruimtelijke ordening, onwil van andere organisaties en de angst van de bewoners hebben er voor gezorgd dat de JOP er nog niet is.

10. Welke tips zou jij de tweemansfractie van SP Wormerland mee willen geven?

Veel standvastigheid en veel aandringen op een 100% sociaal beleid.

11. Nu je geen wethouder meer bent wat ga je in de naaste toekomst doen? Heb je al vooruitzicht op een nieuwe baan? Of ga je terug in het letselschadewerk waarmee je jarenlang de kost hebt verdiend?

Ik heb nog geen vooruitzicht op een nieuwe baan, maar doe er wel alles aan om een nieuwe baan te krijgen. Waar en wat dat zal zijn weet ik nog niet. De tendens in de maatschappij is dat niet heel veel bedrijven op een voormalig wethouder zitten te wachten. Zeker niet als ze al 58 jaar is. Maar ik heb goede hoop. Ik was een goede wethouder en voorheen ook altijd een goede werknemer. In elk geval is het mijn wens om ook in de toekomst politiek actief te blijven voor de SP.

12. Uiteraard wenst SP Wormerland jou heel veel succes voor in de toekomst, maar kunnen de Wormerlandse SP'ers dan ook op jouw inzet en ervaringen rekenen?

Natuurlijk! Dat spreekt voor zich.

U bent hier