h

Wormerland

16 februari 2014

Een tik op een uitgestoken hand

Twee maal werd er in de voorronden van de gemeenteraad van Wormerland uitgebreid gesproken over het rekenkamerrapport inzake de WWB in Wormerland. Al vanaf de eerste behandeling werd duidelijk dat door het externe bureau, dat door de rekenkamercommissie werd ingeschakeld, de verkeerde cijfers werden gehanteerd. Ook werden aanbevelingen gedaan die - omdat het onderzoek berustte op verkeerde aannames - overbodig waren. We schreven er al enkele malen een artikeltje op deze website over.

Lees verder
14 februari 2014

100% sociaal op de markt

Vrijdagmorgen Valentijnsdag om negen uur 's morgens waren Mart van der Kolk en Henk Onderwater present op de markt van het nieuwe dorpscentrum in Wormer. De twee SP'ers lieten even hun geliefden thuis voor wat het is om het winkelend publiek attent te maken op de raadsverkiezingen van 19 maart.

Lees verder
13 februari 2014

In debat met Sadet Karabulut en Anna de Groot

Woensdag 12 februari 2014, een stormachtige avond zowel binnen als buiten het Wapen van Wormer. Want er werd stevig gedebatteerd over een stevig thema: “werk, geen werk, loon of uitkering”. Geen volle bak, misschien vanwege het slechte weer, maar juist door de intieme setting kon iedereen volop aan het woord komen en zijn/haar zorgen uiten over het pakket aan wetgeving waar dit kabinet aan werkt en de gevolgen die dit voor grote groepen in de samenleving zal hebben.

Lees verder
9 februari 2014

Waar kan ik werken? Een avond over werk, geen werk, loon of uitkering

De werkloosheid in Nederland stijgt met 700 personen per dag. Inmiddels gaat het aantal werkloze Nederlanders naar de 700.000 toe. Als mensen die werkloos worden niet snel opnieuw een baan vinden, belanden zij in de WWB. Gemeenten moeten hen dan van een uitkering voorzien en dat is geen vetpot. Maar ook mensen met een arbeidshandicap hebben het moeilijk. De mensen die in de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) zitten moeten veelal van hun beschutte werkplek in de sociale werkvoorziening naar een baan bij een 'gewone' werkgever.

Lees verder
7 februari 2014

En nu aan de slag

Kandidaat raadsleden Mart van der Kolk en Henk Onderwater kun je altijd op pad sturen voor een mooie klus. Weer of geen weer de SP'ers plaatsten vanmiddag sandwichborden waarop het SP-debat 'Waar kan ik werken?' aangekondigd staat. Kom 12 februari ook naar 't Wapen van Wormer, zaal open 19.30 uur en aanvang 20.00 uur.

Lees verder
7 februari 2014

Over vijf dagen SP-debat met Sadet Karabulut in Wormer

SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut

Lees verder
28 januari 2014

Stemmen of thuisblijven

“Kiezer dreigt thuis te blijven bij raadsverkiezingen”, kopten de kranten twee dagen geleden. Maurice de Hond verwacht dat er meer dan 50% van de kiezers weg zal blijven bij de stembus. Voor al die politieke partijen en raadsleden, die de afgelopen vier jaar met tomeloze inzet hebben gewerkt aan de publieke zaak, is dat een reusachtige domper.

Lees verder
27 januari 2014

Volstrekt normaal

De kop van het artikel in Binnenlands Bestuur van 27 november 2013 luidde: “Gemeenteraden hebben zicht noch grip op uitvoering bijstand”. Hiermee scoorde het ingeschakelde externe bureau van de rekenkamercommissies Wormerland en Oostzaan zo ongeveer de hoofdprijs. De gemeenteraad van Wormerland was onthutst, want ook aan de gemeenteraad werd een fors verwijt gedaan met betrekking tot de alertheid. De gemeenteraad heeft volgens het rapport immers het college van B en W van Wormerland niet voldoende gecontroleerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier