h

College Wormerland met vier wethouders

17 april 2014

College Wormerland met vier wethouders

Wormerland is een kleine gemeente. Met zo rond de 16.000 inwoners wordt Wormerland gerekend tot de kleinste gemeenten in Nederland. Inmiddels hebben wij vernomen dat er een college zal komen van maar liefst vier wethouders (en een burgemeester). Dit verbaast ons zeer.

Met dit grote college neemt initiatiefnemer VVD een fikse afstand van wat de VVD eerder propageerde. Samen met de PvdA was de VVD altijd erg voor een nog verdere inkrimping van het aantal ambtenaren dat voor Wormerland werkt. Op het aantal ambtenaren moest bespaard worden. Merkwaardig genoeg geldt dit standpunt niet voor het aantal bestuurders. De VVD gaat maar liefst voor vier wethouders. Dit kost de gemeente Wormerland niet alleen een substantieel bedrag meer aan wethouderssalarissen, de wethouders gaan met z’n allen ook (veel) meer ruimte innemen.
Er moeten meer wethouderskamers komen en het meubilair in de raadszaal en in de collegekamer moet aangepast worden. Zou nu ook het plan van het herhuisvesten van het gemeentehuis van Wormerland in gevaar komen?

Dan is er nog de kwestie van de ‘wethouder van buiten’. Het CDA kiest voor een wethouder uit Schagen, dat is een behoorlijk aantal kilometertjes verderop. Gek genoeg is dit ook tegen de vroegere stellingname van de VVD. De VVD vond in het verleden de afstand van zeven minuten fietsen van de wethouder uit Zaanstad (Wormerveer) eigenlijk al te ver verwijderd van Wormerland.

De wens van de VVD om te regeren is blijkbaar weer een mooie gelegenheid om een paar principes overboord te zetten. En dan zijn er nog de beloften aan de kiezers die niet nagekomen kunnen worden ..............................

U bent hier