h

Bij de HVC moet meer gebeuren dan een rekenkameronderzoek

20 juni 2014

Bij de HVC moet meer gebeuren dan een rekenkameronderzoek

De gemeenteraad van Wormerland besluit op 1 juli 2014 over een rapport van de gezamenlijke rekenkamers over de HVC.  Het rapport gaat niet over hoe het beter kan bij de HVC, maar over de relatie tussen de aandeelhoudende gemeenten en de HVC. 

De gemeente Wormerland is aandeelhouder van de huisvuilclub. Wormerland is dat samen met 47 andere gemeenten en 6 waterschappen. Omdat Wormerland maar een klein gemeentetje is, zit Wormerland samen met andere aandeelhouders in een gemeenschappelijke regeling - een besluitclub van gemeenten - de VVI. 

Het rekenkamerrapport van de gezamenlijke gemeentelijke rekenkamers heeft veel stof opgeworpen. Niet alleen werd het slechte toezicht op de HVC bekend, ook de grote verliezen en de vele zijdelingse bezigheden van de HVC kwamen onder een vergrootglas. Goed om te weten, maar niet leuk om te horen.

De directeur van de HVC krijgt voor zijn werkzaamheden een salaris boven de Balkenendenorm. De HVC investeerde in allerlei projecten buiten de wettelijke taak van kliko's legen en vuilverbranden. Die nevenactiveiten (zoals een windmolenpark, stadsverwarming, zonne- energieprojecten, een biovergistingsinstallatie) zijn en waren niet altijd even gelukkig. En de HVC koopt vuil buiten de grenzen van Nederland omdat wij Nederlanders het afval beter scheiden dan in het verleden verwacht. Voor het vuilnis alleen uit Nederland zijn de ovens van de HVC te groot.

Voor zover de SP- fractie zich kan herinneren werden de begroting en de jaarstukken van de besluitclub, de gemeenschappelijke regeling VVI,  nooit onder de aandacht van de Wormerlandse raadsleden gebracht. De volksvertegenwoordigers konden dus namens de inwoners geen zienswijzen afgeven voor de gang van zaken binnen de VVI en dus binnen de HVC. Dit in tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen, die altijd aan de gemeenteraad voor een zienswijze worden voorgelegd.

De SP- fracties in de regio Noord- Holland, waarvan er een aantal zijn in gemeenten die aandeelhouder zijn van HVC, hebben een tijdje geleden, naar aanleiding van het rekenkameronderzoek, de koppen bij elkaar gestoken. Er waren een aantal zaken die vragen bij iedere fractie opriepen. En natuurlijk is het heel goed om gezamenlijk te besluiten wat we als SP met de HVC moeten. Dit resulteerde in gezamenlijke vragen aan onze afzonderlijke gemeentebesturen. De SP Wormerland stelde wel twintig vragen, die overigens nog niet beantwoord zijn. Ook stuurden de SP- fracties een gezamenlijk persbericht naar alle Noord- Hollandse media, waaronder naar elke streekeditie van het Noordhollands Dagblad. Goed dat dit onderwerp vandaag de aandacht kreeg die het verdient.

Uiteraard moet er meer gebeuren bij de HVC dan een onderzoekje naar bestuur en controle daarop door de gemeenteraden. Er moet veel veranderen bij de HVC. En daar gaan wij als gezamenlijke Noord- Hollandse SP- fracties vanaf nu flink achteraan. Een rekenkameronderzoek en een betere controle zijn nog maar het begin.

Wellicht is een provinciaal afvalbedrijf dat van ons allemaal is, met aan het roer de democratisch gekozen leden van Provinciale Staten een leuke stip op de horizon om naartoe te werken. 

U bent hier