h

Meer geld voor Wmo, ook dankzij de SP

3 juli 2014

Meer geld voor Wmo, ook dankzij de SP

Op 1 juli 2014 werd in de gemeenteraad de Zomerrapportage besproken. Het college stelde voor het nog niet besteedde geld van de Wmo te gebruiken om het tekort op de Zomerrrapportage te dekken. Dit tot groot ongenoegen van de SP, die een amendement klaar had liggen om het niet besteedde geld van de Wmo juist toe te voegen aan de Wmo- reserve. Er komen immers zware tijden aan, waarin niet zeker is dat de gemeente ook daadwerkelijk voldoende geld zal hebben om aan de grote vraag naar zorg te kunnen voldoen. Er moet dus een grote spaarpot zijn.

Uiteindelijk besloot de gemeenteraad unaniem om geld toe te voegen aan de Wmo- reserve. Het gaat om een bedrag van rond de vier ton. Het geld werd onttrokken aan het voordelig saldo van de jaarrekening en komt daardoor niet in de Algemene Reserve van de gemeente en kan dus niet meer besteed worden aan stoeptegels en lantaarnpalen. De Wmo- reserve wordt omgedoopt naar Reserve Sociaal Domein,want er komen immers nog meer pijnpunten op het sociale terrein aan.
De gemeente Wormerland is met de goede reserve weer meer toekomstbestendig dan dat de gemeente al was. De inwoners die zorg behoeven kunnen weer wat rustiger slapen.

U bent hier