h

SP wil onderste steen boven voor woningen Beschuittoren

26 april 2016

SP wil onderste steen boven voor woningen Beschuittoren

Op 16 februari stond er een voorstel voor de herbouw van een replica van de Beschuittoren op de agenda van de gemeenteraad. De grond waar de herbouw zou moeten plaatsvinden bevindt zich op de Dorpstraat 125 t/m 135. Op deze grond stond vroeger een zestal arbeiderswoningen die al geruime tijd geleden gesloopt zijn. Het plan dat gepresenteerd werd op 16 februari omhelsde een plan voor de herbouw van een replica van de Beschuittoren en een gebouw in de vorm van een schuur die aan elkaar verbonden worden door een glazen passage. In deze schuur zullen Centrum Jong, de Provinciale Monumentenwacht Noord Holland en de Politie met een digitaal steunpunt een plaats krijgen., zo luidde het voorstel.

In de plannen was echter geen ruimte meer voor woningen en dat zorgde ervoor dat bij de raadsleden van de SP de vlam in de pan sloeg, want wij waren er namelijk van overtuigd dat op het stuk grond waar alles gerealiseerd moest worden ook plaats moest zijn voor een paar woningen in de sociale huursector. In een voorstel aan het college hebben wij dan ook aangegeven dat het ons inziens mogelijk was of op zijn minst onderzocht moest worden of het mogelijk is om op de schuur waar de instellingen gehuisvest worden zoals door het college voorgesteld niet een mogelijkheid is om daar woningen op te realiseren in de sociale huursector.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat in de raadsvergadering van 19 april ons als gemeenteraad een gewijzigd voorstel werd gepresenteerd met daarin verwerkt de realisatie van een drietal woningen  op de schuur, voor ons als raadsleden van de SP is het geweldig nieuws dat onze inspanningen om toch ook woningen te bouwen in dit plan gehoor hebben gekregen. Wij hopen nu maar dat een en ander snel gerealiseerd gaat worden want het terrein heeft in onze ogen al veel te lang braak gelegen. Het plan zou een welkome en goede invulling zijn voor een stuk grond waar al vele plannen voor zijn gemaakt in het verleden maar die nooit tot een uitvoering leidde.

Namens SP Wormerland

Mart van der Kolk   

U bent hier