h

"Ik wil mijn peuter op een kleinschalige opvang in de buurt!"

28 mei 2012

"Ik wil mijn peuter op een kleinschalige opvang in de buurt!"

Zaans PvdA-wethouder Noom wil schaalvergroting in de kinderopvang. Zij vindt de kinderopvang en peuterspeelzalen nu 'teveel versnipperd'. Weer een ordinaire bezuiniging? Het leidde bij SP-leden tot verontwaardiging!

Bezorgde moeder en SP-lid

Ik wil mijn peuter op een kleinschalige opvang in de buurt! Waar iedereen elkaar kent, waar het vertrouwd is, waar ik lopend naar toe kan. Ik wil die leidster die zich vertrouwd voelt met zo'n kleine groep kindjes en die er dus al jaren werkt. Die de broertje en zusjes en soms zelfs de ouders zelf ook in de groep heeft gehad. Ik wil dat mijn Ippel Stippel blijft bestaan!

Ik voorzie weer dat de kleine dorpslokaties uiteindelijk worden gesloten en dat ik naar Krommenie moet. Of nog erger, naar Saendelft... En dan op de groep met kindjes die dan niet uit Assendelft komen en dus ook niet bij mijn peuter in de klas komen op de basisschool... geen vriendjes uit de buurt dus als je een speelafspraak heb moet je weer die auto in etc...

Een peuterspeelzaal is geen kinderdagverblijf. Daar waar bij die laatste veel aandacht is voor zorg is een peuterspeelzaal veel meer gericht op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van peuters. Het is echt een aanloop naar de kleuterschool. Samenvoegen zou dan voor peuterspeelzalen wellicht logischer zijn met de basisschool.

Wat ik belangrijk vind is: buurtgericht blijven denken, kleinschalig. Peuterspeelzalen, o zo belangrijk voor de ontwikkeling van alle kinderen, ook voor die waarvan de moeders/ouders niet werken, in de buurt houden! Dus, subsidie verlenen en koesteren!

U bent hier