h

Toekomst van de Europese binnenvaart

22 juni 2012

Toekomst van de Europese binnenvaart

Dinsdag 29 mei was er een bijeenkomst in Brussel: “The future of European Inland Shipping” genaamd, georganiseerd door de heer Van Dalen MEP (= member of the European Parliament).

Door Sunniva Fluitsma

Bouke, David en ik waren daarbij aanwezig. Er waren nogal wat sprekers, en er was vanuit de SP ook gevraagd of de Algemeene Schippersvereeniging (ASV) mocht spreken maar daar was volgens de heer van Dalen geen tijd voor. Sterker… men moest de ASV vooral vertellen dat het niet over de binnenvaartmarkt gaat maar over infrastructuur. "Komt er toch iemand van de ASV, dan kan die mijnheer of mevrouw een vraag stellen aan de sprekers, dat is het dan.” Kortom… heel erg welkom voelden we ons niet.

De bijeenkomst was, zoals te verwachten, vooral gericht op wat er allemaal nog mogelijk is aan nieuwbouwprojecten in Europa. Genoemd de TEN-T’s (Trans European Transport Network). Hierbij gaat het erom dat er een aantal grote corridors zijn. Tot voor kort was infrastructuur louter een nationale aangelegenheid. Nu wil men een netwerk dat land-, zee- en luchttransport integreert (binnenwateren worden niet genoemd!). Om goederen en mensen zo optimaal mogelijk te vervoeren moeten de “missing links” aangepakt worden. Deze bijeenkomst moest een discussie mogelijk maken om te bespreken waar die missing links zich bevinden, zoals bijvoorbeeld tussen Zwitserland en Zuid-Frankrijk, en het Noord-Oosten van Nederland en het Mittellandkanaal. Het blijkt dat Kees de Vries zelfs een wens heeft een kanaal tot aan Venetie tot stand te laten komen.

Gelukkig waren er ook meer reële geluiden. Het was goed te constateren dat erkend wordt dat de binnenvaart vaak helemaal niet meegenomen wordt als bestaand iets. Een mooi voorbeeld gaf Isabelle Ryckhost, Directeur van de Europese federatie van binnenhavens. Zij gaf aan hoe projectontwikkelaars huizen aanbieden waarbij op de foto nergens de bestaande haven te zien is. Dan begrijp je wel wat er gebeurt als mensen zo’n duur huis hebben gekocht en blijkt dat er een haven is met de nodige geluidsoverlast.

Omdat er na de presentaties nog ruimte was om vragen te stellen hebben wij aan de orde gesteld dat men niet louter moet investeren in groot en nieuw maar tegelijkertijd moet behouden wat goed is en onvervangbaar. De helft van het vaarwegennet van 40.000 km, zo’n 20.000 kilometer is geschikt voor schepen tot 1.000 ton. Dat typische deur-tot-deur vervoer wordt bedreigd door ernstig gebrek aan onderhoud. We hebben als voorbeeld Peugeot gegeven die gestopt is met vervoer over water omdat het Canal du Centre door achterstallig onderhouden ieder jaar voor maanden gestremd is.

De heer Venderhaegen (MOVE, Europese commissie) gaf als antwoord dat de landen zelf verantwoordelijk zijn voor onderhoud van hun vaarwegen. De Europese commissie probeert met grote investeringen de binnenvaart te promoten. Ons antwoord was dat juist door die investeringen (Seine Nord) er geen onderhoud meer wordt gepleegd aan de kleine vaarwegen, omdat dat geld gereserveerd wordt voor het Seine-Nord project. Wij moeten de individuele landen maar aanspreken, zegt men. Wij reageerden daarop door te zeggen dat het effect in strijd is met het witboek omdat juist de kleine vaarwegen verdwijnen en dat werk dus nu over de weg gaat,(dat is niet ontkend) en dat we ons af moeten vragen of al die grote projecten echt wel is wat we willen, en of dat echt wel nodig is.

Vooral dat laatste vond niet iedereen leuk om te horen. Kees de Vries wist wederom te vertellen dat als eenmaal die grote kanalen er zijn het voor de kleine binnenvaart vanzelf goed komt (waar hebben we dat vaker gehoord?).

Vlak na deze bijeenkomst horen wij dat de heer Hollande in zijn onmetelijke wijsheid besluit dat inderdaad eerst de bestaande vaarwegen in Frankrijk maar eens goed onderhouden moeten worden (en ge-upgrade) alvorens men te hard van stapel loopt in verband met het Seine Nord project. Zou hij ons gehoord hebben?

Hierna hebben we nog een overleg gehad bij Die Linke, het kantoor van Sabine Wils, lid van het Europese parlement die veel doet met vervoer. Daar hebben wij uitgelegd wat de problematiek is in de binnenvaartsector. We ontvingen een luisterend oor, naderhand heeft de ASV nog in 1 A-4 kort en krachtig de belangrijkste punten opgestuurd (Engelstalig). Wat zij voor ons kunnen betekenen weten wij niet maar ons doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk invloedrijke plaatsen weten van de stand van zaken in de binnenvaart.

U bent hier