h

Rooie avond tijdens SP-debat

30 augustus 2012

Rooie avond tijdens SP-debat

De zaal van het Wormerveerse partycentrum De Bres was afgelopen dinsdagavond goed gevuld toen Anna de Groot en Evert Hartog als 'presentatiesetje' de SZaanse SP-verkiezingsbijeenkomst openden. Hun gasten waren ZVH-directeur Frank van Dooren, Baanstede-directeur Frank Verheul en Migrada-voorzitter Sonja Driessen, die het debat aangingen met SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Informatief en pittig spraken zij over huisvesting, aangepast werk en arbeidsmigratie.

Tekst en foto: Willem Croese

Sadet Karabulut en Harry Slinger
Sadet Karabulut en Harry Slinger

Het werd geen avond om alleen maar voor eigen parochie te prediken, want dat zou te makkelijk zijn. Bovendien was het publiek zeer gemêleerd, zo waren ook vertegenwoordigers van Liberaal Wormerland en hun wethouder Ronald Hendriks aanwezig.

Huisvesting

Frank van Dooren beet het spits af met zijn grootste zorg, de woningmarkt die totaal vast zit. Hij stelde hardop de vraag of huur naar inkomen de oplossing is, immers een deel van de huurders heeft volgens hem een te hoog inkomen voor een huurwoning. Sadet Karabulut wees de ZVH-directeur op het enorme tekort aan betaalbare woningen.

En Frank van Dooren deelde het SP standpunt om de hypotheekaftrek tot 350.000 euro te handhaven en hierboven af te schaffen. Het nadeel is volgens hem wel dat deze maatregel prijsverhogend zal werken. ZVH gaat terug naar het maatwerk leveren door net als vroeger te bemiddelen naar betaalbare woonruimte.

Sociale werkplaatsen

Frank Verheul zag goede toekomstverwachtingen voor sociale werkplaatsen. Voor hem hoeft er voor de organisatie zelf geen geld bij. Sterker hij stelde dat het wat minder kan door efficiënter te werken, maar de SW'ers (werknemers in sociale werkplaatsen) 'verdienen' wat hem betreft een volwaardig loon met bijhorende arbeidsvoorwaarden.

Toch had staatssecretaris De Krom dit voorjaar het plan gelanceerd om het aantal SW'ers drastisch terug te brengen en hen de 'gewone' arbeidsmarkt op te sturen. Frank Verheul is niet voor de verplichting van het in dienst nemen van SW'ers bij bedrijven. Hij is voor het maken van een goede match tussen werkgevers en SW'ers, want het moet in een bedrijf wel kunnen.

Sadet Karabulut bepleitte de maatschappelijke plicht van werkgevers om SW'ers in dienst te nemen door het werk aan te passen aan mensen. "Mensen met een beperking moet je nooit, maar dan ook nooit werkloos achter de geraniums zetten." Voor haar reden te meer om blij te zijn dat De Krom's plannen nu van tafel zijn en vooralsnog SW'ers hun baan behouden.

Arbeidsmigratie

Sonja Driessen is voorzitter van de stichting Migrada die de belangen behartigt van arbeidsmigranten. Haar stelling was dat bijvoorbeeld Polen niet uit vrijheid naar Nederland komen om te werken, maar omdat in hun vaderland onvoldoende werk is. In Nederland worden deze werkers het slachtoffer van onderbetaling en slechte arbeidsvoorwaarden.

Sadet Karabulut noemde het de schuld van malafide werkgevers dat Nederlanders hierdoor weggeconcurreerd worden binnen de bedrijven. "De Nederlandse huishouding is niet op orde. Alle werknemers verdienen eerlijk werk en loon."

Migrada is tegen 'tewerkstellingsvergunningen', want zo'n document staat op naam van een werkgever waardoor een arbeidsmigrant niet van werkkring kan veranderen. Sadet Karabulut en Sonja Driessen spreken eerdaags hier uitgebreider over.

Na de pauze kreeg het publiek de gelegenheid om vragen te stellen. Onder de toehoorders waren ook oud-raadslid Henk Onderwater en zanger Harry Slinger die vooral het accent legden op de mens en de krachtsverhoudingen binnen de maatschappij. Sadet Karabulut werd hier alleen maar enthousiaster van en twitterde na afloop dat zij een 'rooie' avond in de Zaanstreek had meegemaakt.

U bent hier