h

BaanStede: sta op voor je recht!

28 oktober 2012

BaanStede: sta op voor je recht!

Blijf af van BaanStede!Afgelopen donderdagavond 25 oktober is bij het Brandtweer het actiecomité BaanStede bijeengekomen om de verdere te nemen stappen voor de campagne te bespreken. Het enthousiasme dat vorige week woensdagavond voelbaar was bij de Lindenboomzaal was nu nog groter!

Door Gabriella Molica

Er werd met de aanwezige leden van de SP en met de mensen van de sociale werkvoorziening BaanStede volop gediscussieerd over de mogelijke manieren om de strijd voor het behoud van BaanStede verder voort te zetten. De mensen die aanwezig waren lieten voor het eerst weten dat zij zich geïntimideerd voelden door het bedrijf en dat er eigenlijk een sfeer van 'zwijg, dan maak je de mensen niet ongerust' heerste. Ze zeiden dat ze de indruk kregen dat hun strijd voor het behoud van hun werkplek niet serieus genomen werd door de gemeente Zaanstad en door de politiek.

Ze voelden zich aan hun eigen lot overgelaten en blij gemaakt met een dode mus met de belofte dat zij in aanmerking zouden komen voor een reguliere werkplek bij een regulier bedrijf. Dat geen enkele politicus of ambtenaar de moeite nam om de feiten te analyseren en dat alleen en uitsluitend de financiële cijfers belicht werden zonder te kijken naar de menselijke en sociale factor erachter, dat was het meest pijnlijk voor de mensen.

Maar naast de pijn waren wel voelbaar bij hen de enorme wilskracht, moed en vastberadenheid om door te gaan met de strijd, ook al krijgt deze strijd nu steeds meer de proporties van een gevecht tussen David en Goliath.

Er werden duidelijke afspraken gemaakt om op dinsdagavond 30 oktober een aantal mensen van BaanStede te laten spreken bij het Zaans Beraad tijdens het behandelen van het onderwerp. En over het maken van een film of een fotocollage met verhalen van de mensen die bij BaanStede werken en over de mogelijkheid van het inzamelen van handtekeningen.

De kille financiële cijfers die continu worden gebruikt in de politiek, en niet alleen hier in Zaanstad, om de mond te snoeren van iedereen die kritiek durft te leveren op het beleid van bestuurders, krijgen nu eindelijk een tegenstem: de stem van de vele mensen die nu slachtoffer worden van de kortzichtigheid van een politieke klasse die alleen met asociale bezuinigingen bezig is.

Laten we met z’n allen een voorbeeld nemen aan deze moedige mensen die ondanks hun fysieke of mentale beperkingen toch bereid zijn om zich in te zetten in deze voor hen zeer moeilijke tijd!

Help mee in deze strijd en laat iedereen weten dat als wij nu niet ingrijpen om BaanStede te behouden, dat dat het eind van de beschaving zal betekenen.

Oftewel, zoals ook Jan Marijnissen in zijn boek “Tegenstemmen” de oude socialistische leus citeert:
“THE GREAT ONLY APPEAR GREAT, BECAUSE WE ARE ON OUR KNEES. SO RISE UP!”

U bent hier