h

Solidair met de mensen bij BaanStede!

24 oktober 2012

Solidair met de mensen bij BaanStede!

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"De sociale werkvoorziening Baanstede verdient steun gemeente"

Onze reactie hierop:

De SP-afdelingen Zaanstreek en Purmerend belegden vorige week een bijeenkomst over BaanStede. Er kwamen 150 personeelsleden op af, met zeer emotionele verhalen. De gemeente Zaanstad heeft de morele en wettelijke plicht om voor de honderden mensen met een beperking goed te zorgen. Dat betekent passend werk en passend loon. Maar met de huidige plannen gaat het college nog verder dan Den Haag wil, zelfs beschutte werkplekken zijn niet meer heilig.

U bent hier