h

2012: begin van verzet tegen afbraak?

26 december 2012

2012: begin van verzet tegen afbraak?

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"2012 was een goed jaar voor Zaanstad"

Onze reactie hierop:

Dit was het jaar dat honderden Zaankanters in actie kwamen en enige duizenden anderen in solidariteit met hen zeiden: genoeg is genoeg! Bezuinigingen van de rechtse Haagse kabinetten worden door precies dezelfde partijen die ook in Zaanstad aan de touwtjes trekken neergelegd bij bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening. De mensen bij BaanStede zeiden dan ook terecht: dit pikken we niet! De SP steunt hen in woord en daad. U ook? http://redbaanstede.petities.nl/

U bent hier