h

11 maart presentatie alternatief plan voor BaanStede

28 februari 2013

11 maart presentatie alternatief plan voor BaanStede

Op maandagavond 11 maart presenteert het Actiecomité BaanStede haar alternatief voor de toekomst van BaanStede. De bijeenkomst is vanaf 19.30 in de Lindenboomzaal, Raadhuisstraat 57 in Koog aan de Zaan. Op deze avond zullen aan de wethouders sociale zaken van de betrokken negen gemeenten enige duizenden handtekeningen worden aangeboden die het verzoek om het behoud van BaanStede ondersteunen.

Door Rob Berkman, namens het Actiecomité BaanStede

Door landelijke beleidswijzigingen en plaatselijke keuzes van het bestuur van BaanStede wordt de toekomst van 900 mensen met een arbeidshandicap die werken bij BaanStede onzeker. Het bestuur van BaanStede gaat in zijn plan van Aanpak uit van een transitiebedrijf dat werknemers van Baanstede uitplaatst naar particuliere bedrijven. Dat is, zeker nu, niet realistisch.

Ons comité, bestaande uit leden van de SP en mensen van Baanstede spant zich in voor een alternatief en heeft een plan opgesteld dat niet alleen socialer is maar ook winstgevender. Het bedrijf BaanStede kan winstgevend worden als het in zijn geheel kan voortbestaan in een gewijzigde juridische constructie en als de negen Noord-Hollandse gemeenten die eraan deelnemen gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden tot inbesteden. Het plan wordt op maandag 11 maart gepresenteerd.

Achtergrond

BaanStede is nu nog een Gemeenschappelijke Regeling van negen Noord-Hollandse gemeenten voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Het algemeen bestuur bestaat uit de wethouders sociale zaken van de gemeenten. De komst van de nieuwe participatiewet zal, zoals uit het wetsvoorstel blijkt, inhouden dat vanaf 1 januari 2014 de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden samengevoegd tot één regeling. Dit gaat gepaard met een bezuinigingsoperatie van het Rijk, terwijl de taken door de gemeenten uitgevoerd moeten blijven worden.

Het bestuur van BaanStede heeft besloten alle inwoners met een SW-indicatie in Zaanstreek-Waterland te begeleiden naar een arbeidsplek buiten BaanStede en daartoe een plan van aanpak opgesteld. Grotere werkgevers worden verplicht om 5% van hun personeel te laten bestaan uit arbeidsgehandicapten. Deze regeling noemt men ten onrechte ‘social return on investment’. Blijft Baanstede in de huidige vorm voortbestaan dan zou dat een tekort van 2,7 miljoen per jaar gaan opleveren. Het is de bedoeling dat begeleiding van de medewerkers naar en op de werkplek blijft bestaan, maar hier is geen zekerheid over.

Maar er zijn verschillende knelpunten, o.a.:
- de 5%-regeling bestaat ook in andere landen; daar wordt de doelstelling niet gehaald,
- detachering is tot nu toe (bij UWV en Baanstede zelf) nooit zo succesvol verlopen, als wordt voorgesteld volgens het Plan van Aanpak van het bestuur van BaanStede,
- er is geen vangnet bij terugval van werknemers als bijvoorbeeld de subsidieregeling voor werkgevers vervalt,
- o.a. inhuur externen, afstoting van winstgevende onderdelen en onverkoopbaarheid van leegstaande panden zullen het negatieve financiële resultaat vergroten,
- er komen bovendien veel extra kosten voor de gemeenten door het wegvallen van deze voorziening op andere punten zoals uitkeringen, medische kosten en kosten voor veiligheid enzovoort.

De wet is nog niet aangenomen, dat wordt pas tegen de zomer verwacht; er is dus nog tijd voor een alternatief. Bij een doorstart van het gehele BaanStede-bedrijf onder een andere organisatie is het mogelijk dat de winstgevende delen van het hele bedrijf de andere delen ervan overeind houden. De gemeenten mogen bovendien ‘inbesteden’ in plaats van ‘aanbesteden’ volgens de Europese wetgeving en zij maakten van deze mogelijkheid tot nu toe veel te weinig gebruik. Houdt men in de begroting van BaanStede rekening met deze mogelijkheden, dan heeft volgens onze alternatieve begroting het bedrijf de komende jaren een positief resultaat.

U bent hier