h

Snelt de VNG de WSW te hulp?

25 maart 2013

Snelt de VNG de WSW te hulp?

De BaanStede ligt onder vuur. De gemeenten Purmerend en Zaanstad willen de Sociale Werkvoorziening Baanstede omvormen tot een uitzendbureau. De SP steunt de werknemers van de BaanStede in haar verzet tegen deze voorgenomen bezuinigingen. Blijkbaar is het verzet tegen deze veranderingen van de Sociale Werkplaatsen nu ook doorgedrongen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG.

Door Jaap Verhoog, bestuurslid SP Purmerend

De VNG laat nu weten de Participatiewet, welke ten grondslag ligt aan de voorgenomen bezuinigingen op onder andere de sociale werkplaatsen niet meer te zien zitten. De wet is onuitvoerbaar, zo laat het VNG weten. Ze is bang dat deze wet zal leiden tot het faillissement van gemeenten. Deze krijgen dan zogenaamde artikel 12 status. De Participatiewet herbergt de Bijstandswet, de Wajong en de WSW. Deze wetten worden samengevoegd tot een nieuwe wet, de Participatiewet dus.

Het Rijk ziet meteen kans om met deze hervorming van wetten een bezuiniging van bijna twee miljard euro door te voeren. Zoeken naar werk zonder geld en geen beleidsvrijheid. Deze bezuiniging zal leiden tot onnodige bureaucratie. Het gebeurt niet vaak, maar deze keer heb ik alle begrip voor het VNG en zie deze opstelling als een steun in de rug voor de strijdende werknemers van de Sociale Werkvoorziening de BaanStede.

U bent hier