h

Verzet tegen huurverhoging gaat door

26 maart 2013

Verzet tegen huurverhoging gaat door

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met de huurverhogingen, maar voor de SP is de strijd nog niet gestreden. De SP blijft zich verzetten tegen de asociale jaarlijkse verhogingen tot wel 6,5% omdat die onrechtvaardig zijn. Waar de Eerste Kamer nog niet mee heeft ingestemd, is de 1,75 miljard euro die minister Blok jaarlijks bij de woningcorporaties wil weghalen (de zogenaamde verhuurdersheffing). In plaats daarvan kunnen de corporaties beter verplicht worden om dat bedrag te investeren.

Dit plan van Paulus Jansen krijgt inmiddels steun van vakbonden, de bouwwereld, huurdersverenigingen en de gezamenlijke woningbouwcorporaties. Om een duidelijk beeld te krijgen wat in Nederland de gevolgen zijn, kunt u een korte enquête invullen. Dit kost u ongeveer tien minuten. Het kan zijn dat u informatie moet nazoeken op het formulier van de laatste huurverhoging. Meer achtergrondinformatie vindt u ook op www.sp.nl/huren.

De huurenquête loopt door tot 1 april.

U bent hier