h

De bijstandsgerechtigde aan het woord

15 april 2013

De bijstandsgerechtigde aan het woord

Over mensen in de bijstand wordt veel gesproken. Met mensen in de bijstand wordt weinig gesproken. U bent de deskundige en kunt ons vertellen hoe het is om van een bijstandsuitkering te moeten leven. Hoe ervaart u de sollicitatieplicht? Hoe is de begeleiding? Wat vind u van werken met behoud van uitkering? Helpt de regering bijstandsgerechtigden voldoende om aan het werk te komen? Dat willen we graag weten. Daarom vragen wij u om deze vragenlijst in te vullen.

De resultaten van dit onderzoek onder bijstandsgerechtigden worden voorgelegd aan de regering en het parlement. op deze manier brengen wij de dagelijkse praktijk van bijstandsgerechtigden in de politiek. Uit de resultaten zullen wij ook conclusies kunnen trekken hoe het anders en beter moet.

Vul hier de vragenlijst in!

U bent hier