h

Maak bezwaar tegen hoge huurverhoging!

19 juni 2013

Maak bezwaar tegen hoge huurverhoging!

Per 1 juli krijgen veel huurders een forse huurverhoging. De regering van VVD en PvdA heeft besloten dat de huren dit jaar, voor het eerst sinds jaren, hoger mogen zijn dan de inflatie. Ook is de inkomensafhankelijke ‘gluurverhoging’ dit jaar ingegaan. De SP roept huurders op om het huurverhogingsvoorstel goed te controleren. Een fout in het voorstel is een reden om met succes bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Dit kan tot 1 juli.

De regering heeft besloten dat de huren in de sociale sector dit jaar met 4% mogen stijgen. Huurders met een gezinsinkomen tussen €33.614,- en €43.000,- mogen een huurverhoging van 4,5% krijgen en huurders met een gezinsinkomen boven €43.000,- zelfs 6,5%. Deze inkomensafhankelijke huurverhogingen mag de verhuurder alleen vragen als hij een inkomensverklaring van de Belastingdienst meestuurt.

Huurders kunnen een aantal goede redenen hebben om bezwaar te maken. Het inkomen waar de huurverhoging op is gebaseerd is van 2011. Dat kan inmiddels zijn gedaald. Huurders kunnen dan bezwaar maken tegen de huurverhoging, maar moeten dan wel een IB60 formulier van de Belastingdienst meesturen als bewijs. Ook chronisch zieken en gehandicapten kunnen succesvol bezwaar maken tegen een huurverhoging van meer dan 4%. Dan moeten zij wel aan kunnen tonen dat ze een zorgindicatie van meer dan 10 uur hebben, of een aangepaste woning. Ook huurders waarbij de meegestuurde inkomensverklaring niet klopt kunnen met succes bezwaar maken tegen een huurverhoging van meer dan 4%.

Naast de nieuwe regels moeten huurders elk jaar kritisch kijken naar het huurverhogingsvoorstel. Klopt het puntenaantal van de woning wel? Is de voorgestelde huurverhoging niet te hoog? Is de huurverhoging op tijd aangezegd?

Veel huurders hebben moeite alle regels te overzien. Er is veel veranderd en bezwaar maken is veel ingewikkelder geworden. Daarom helpt de SP in huurders die bezwaar willen maken tegen de huurverhoging om hun weg te vinden in het oerwoud van regels.

Via de Hulpdienst van de SP Zaanstreek kunnen huurders contact opnemen met de huurrechtdeskundigen.

U bent hier