h

Manifestatie Den Haag: Handen af van de Turkse democratie!

23 juni 2013

Manifestatie Den Haag: Handen af van de Turkse democratie!

Malieveld 14 uur, lopen naar Plein voor de Tweede Kamer, vanaf 15.00 uur op Het Plein. Met als sprekers Harry van Bommel (SP), Ton Heerts (FNV) en verder van onder andere Amnesty International en het Platform van democratische krachten. Ondersteund met muziek, dans en trommels.

Tijdens de recente demonstraties in Turkije en het harde en buitensporige geweld van de politie dat er op volgde, zijn 5000 betogers gewond geraakt, 3000 mensen opgepakt en zelfs enkelen omgekomen. Dit gewelddadige optreden van de kant van de autoriteiten is in strijd met fundamentele rechten en een democratie onwaardig. De vrijheid van meningsuiting, van vergadering en van demonstratie zijn geweld aangedaan. De Turkse democratie is serieus beschadigd.

Wij vinden dit onacceptabel en heffen daarom vandaag onze stem in solidariteit met de vele duizenden vreedzame Turkse demonstranten. Alles moet eraan gedaan worden dat dit geweld direct stopt en dat het nooit weer gebeurt. Daarom stellen wij het volgende:
· We veroordelen het gewelddadige optreden van de Turkse politie en roepen de Turkse autoriteiten op onmiddellijk een einde te maken aan het politiegeweld.
· We roepen de Turkse autoriteiten op het recht op vreedzame demonstratie en de vrijheid van meningsuiting te waarborgen, conform de internationale mensenrechtennormen.
· We roepen de Turkse autoriteiten op om openheid van zaken geven over de aantallen gewonden en gearresteerden. De Turkse overheid moet tevens een onafhankelijk, onpartijdig onderzoek instellen naar geweldsmisbruik door de politie en ervoor zorgen dat de verantwoordelijken worden vervolgd.
· We verzoeken tot vrijlating van de arrestanten die deelnamen aan vreedzame protesten en die vreedzame protesten hebben ondersteund zoals artsen, juristen, journalisten, vakbondsmensen, kunstenaars, politici en anderen.
· We roepen op vakbondsrechten te respecteren, de toegang tot zorg te garanderen en het gebruik van sociale media niet te dwarsbomen.

Organisatie: Platform van democratische krachten (HTIF, FED-KOM, VEKSAV, HAK-DER, DIDF en HTIB), FNV, SP en Amnesty

U bent hier