h

Bonden: 'stop sterfhuisconstructie BaanStede'

3 juli 2013

Bonden: 'stop sterfhuisconstructie BaanStede'

De vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben gisteren, 2 juli, een brandbrief gestuurd aan de colleges en gemeenteraden in Zaanstreek-Waterland. Zij maken zich grote zorgen om de toekomst van de mensen die bij de sociale werkvoorziening BaanStede werken, en hebben grote twijfels over het (door de SP hevig bekritiseerde) transitieplan.

Geachte raadsleden,

Afgelopen week heeft vakbond Abvakabo FNV samen met CNV Publieke Zaak en de Ondernemingsraad een gesprek met de directie van Baanstede gehad over de gevolgen van uw Transitieplan. Het gesprek was open en eerlijk.

Wij zijn geschrokken van de ondoordachtheid van de politieke plannen voor de toekomst van de mensen die aangewezen zijn op gesubsidieerde arbeid en hun begeleiders. Dat is geen verwijt aan de directie als uitvoerder, maar wel aan de politiek die als opdrachtgever en volksvertegenwoordiging verantwoordelijk is voor uw inwoners die via Baanstede werken.

Uw gemeenteraad heeft besloten dat Baanstede naar bijna nul moet worden afgebouwd in de komende vijf jaar. Omdat u ontevreden bent over de financiƫle en sociale prestaties. Daarom worden de activiteiten beƫindigd. De uitvoering vindt plaats door de inlenende werkgevers en een nieuwe detacheringsorganisatie.

Er klinkt uit uw plannen weinig realisme. Het is volstrekt onduidelijk wat het perspectief is voor de werkgelegenheid op langere termijn. Het besef lijkt te ontbreken dat goede ondersteuning van arbeidsgehandicapten een voorwaarde is voor het behoud van werk en een goed welbevinden van deze groep. Dat kun je redelijkerwijs niet verwachten van een inlenende werkgever.

Wel van u als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening, die verplicht is om WSW-ers werk te bieden en te ondersteunen (o.a. artikel 1.3 en 3 WSW).

Als vakbonden roepen wij u op om concreet te worden, met garanties te komen voor goede en duurzame begeleiding en zekerheid voor de doelgroep en hun begeleiding. Ook wensen wij duidelijkheid omtrent de stappen en tijdsplanning in verschillende scenario's.

In afwachting van uw antwoord zijn wij op dit moment van mening dat de sterfhuisconstructie die u voor Baanstede voornemens bent te kiezen, niet de juiste weg is. Wij betreuren het dat u als politiek de bonden niet eerder heeft betrokken bij uw plan.

Binnenkort zullen wij onze leden peilen over hun mening over de plannen en de toekomst van de sociale werkgelegenheid in de regio. Daarbij zullen wij hen een uitspraak vragen over het voorgenomen Transitieplan, de ontmanteling van Baanstede als bedrijf en de weg die daarin tot nu toe is bewandeld. Naar aanleiding hiervan zullen wij onze positie opnieuw bepalen en besluiten of wij bereid zijn om te onderhandelen over een sociaal plan om de overgang naar een nieuwe situatie te faciliteren.

Met vriendelijke groeten,

Paul Lempens, bestuurder Abvakabo FNV
Bart Schnoor, bestuurder CNV Publieke Zaak

U bent hier