h

Zaterdag landelijke manifestatie in Utrecht: basta!

21 november 2013

Zaterdag landelijke manifestatie in Utrecht: basta!

Basta - het is genoeg!De SP Zaanstreek roept iedereen op om zaterdag 30 november naar de manifestatie voor koopkracht en echte banen te komen. Stap voor stap moet de beweging aanzwellen. SP-ers nemen samen met de bonden het voortouw. Elke demonstratie en manifestatie moet groter
worden dan de vorige. Een grote opkomst zaterdag geeft vertrouwen!

In 2004 heerste aanvankelijk ook een sfeer dat het allemaal niets uithaalt. In maart 2004 was er geen kip de straat op te krijgen. 2 oktober 2004 hebben we de grootste vakbondsdemonstratie gekend uit de Nederlandse geschiedenis. De regering en de werkgevers kwamen toen binnen enkele weken tegemoet aan rechtvaardige eisen die leefden onder de bevolking.

De crisis wordt gebruikt om een sfeer te kweken dat we veel te veel geld hebben uitgegeven en dat we verdrinken als we niet direct keihard bezuinigen. Voor 4 miljard worden JSF's aangeschaft terwijl de ouderen- en gehadicaptenzorg worden afgebroken.

Om beter ingericht te zijn voor de economie van de toekomst is het van belang dat onze jeugd extra onderwijs krijgt. In plaats daarvan raakt het nederlandse onderwijs verder achterop op landen die van oudsher een goed onderwijsstelsel hebben.

Bedrijven dreigen failliet te gaan als gevolg van teruglopende opdrachten. De overheid investeert niet in bouw van woningen en aanleg en onderhoud van wegen en openbaar vervoer. Steeds meer werkgelegenheid verdampt.

Pensioenfondsen roepen dat hun reserves helemaal niet te klein zijn. Ze zeggen dat de komende jaren veel mensen met pensioen gaan. Hierdoor wordt vanuit de pensioenfondsen een een enorme injectie in de economie gegeven. Voor heel veel mensen betekent dat extra pensioeninkomsten die niet op de rekening terecht komen van overheid en bedrijfsleven. Deze extra consumptiegelden komen direct ten goede aan de economie en zorgen voor een enorme toename van belastinginkomsten. De werkgelegenheid neemt dan snel toe en het aantal uitkeringen gaat rap dalen. Door minder uitkeringen en meer belasting zal het begrotingstekort afnemen.

De media laten dit geluid niet klinken. Dit geluid mag blijkbaar niet worden gehoord. In plaats daarvan wordt de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat afgebroken. Sociale zekerheid en verzorgingsstaat hebben sinds de tweede wereldoorlog de nederlandse economie een van de meest stabiele van de wereld gemaakt. De economie kon altijd afwisselend terugvallen op export in goede tijden en een stabiele consumptie in slechte tijden.

Met het huidige versoberingsbeleid worden de fundamenten onder onze economie weggeslagen. De enigen die hier echt belang bij hebben zijn de grote exportbedrijven die lastenverlaging willen en de arbeidskosten in Nederland willen verlagen. Banken die investeren in de exporteconomie hebben hier ook belang bij. De mensen met een gewone baan betalen de rekening. Mensen met een uitkering, handicap en mensen die afhankelijk zijn van een AOW zijn snel aan het verarmen. Het MKB, dat voor belangrijk deel leunt op de binnenlandse economie, wordt meegezogen in deze armoedeval. Een heel volk lijkt te gaan opdraaien voor de lusten van een kleine en zeer rijke groep.

Dit mag niet gebeuren. Sta dus op!

De enige manier om echt uit de crisis te komen is zorgen voor echte banen met een fatsoenlijk salaris koopkracht en werk!

Kom 30 november naar Utrecht!

Voor wie gratis met de bus wil, klik hier.

U bent hier