h

Sociale werkvoorziening in actie

1 februari 2014

Sociale werkvoorziening in actie

Dit voorjaar neemt de Tweede Kamer een besluit over het wetsvoorstel Participatiewet. Wij maken ons grote zorgen over deze wet. Het kabinet zegt dat de rechten van de huidige SW(sociale werkplaats)-werknemers overeind blijven, maar als gevolg van de Participatiewet worden SW-bedrijven steeds kleiner. Hierdoor wordt de mogelijkheid om daar terug te keren als het werk bij de ‘reguliere’ werkgever stopt, steeds kleiner.

De druk om buiten het SW-bedrijf te gaan werken wordt verder opgevoerd. En dat terwijl door de crisis echte banen niet voor het opscheppen liggen. Daarbovenop komen nog eens de bezuinigingen op de begeleiding en het ontbreken van ruimte voor koopkrachtverbetering.

U bent hier